GemiddeldeDraagkracht

Gemiddelde draagkracht gemeten met een penetrometer op de monitoringveldjes binnen de hoogwater en laagwater systemen in het voorjaar van 2023. De grenswaarde waarbij er kan worden beweid zonder schade door vertrapping ligt rond 6,5 MPa.