Webinar lisdoddeteelt 5 oktober

Wat weet u op dit moment over lisdoddeteelt in Nederland en waar bent u nog benieuwd naar? De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Het Webinar Lisdoddeteelt op 5 oktober geeft een overzicht van de stand van zaken van de activiteiten rondom lisdodde in de Nederlandse Veenweiden. We bevelen dit Webinar van harte bij u aan.

Het ‘Webinar Lisdoddeteelt in het Nederlandse veenweidegebied: waar staan we?’ gaat onder andere in op de volgende vragen: Levert lisdodde een kansrijk alternatief product van veenbodems, en hoe zit het met bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen?

Het webinar vindt plaats op: 5 oktober van 9.30-11.00 uur. Wat u kunt verwachten in dit webinar:
• Presentator Pui Mee Chan, (STOWA/programmaleider NOBV) gaat onder andere in gesprek met Ed Buijs (gemeente Amsterdam) over de pilot in de Burkmeer;
• Jeroen Pijlman, onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut en projectleider van Veen, voer en verder II, geeft een overzicht van pilots in Nederland;
• Gerben Nij Bijvank (The Spring Company) en een collega gaan in op de markt en afzetmogelijkheden voor lisdodde, die ze hebben onderzocht namens het Innovatie Programma Veen en het Veenweiden Innovatiecentrum.
• Marle de Jong geeft een toelichting op de life cycle assessment (LCA) van lisdodde als isolatieplaatmateriaal welke zij vanuit de Universiteit Utrecht samen met o.a. Jeroen Pijlman en Ollie van Hal, onderzoeker duurzame veehouderij & agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut, heeft uitgewerkt;
• Youri Egas (KTC Zegveld) en Monique Bestman, onderzoeker duurzame veehouderij bij het Louis Bolk Instituut, brengen de aanleg van een perceel lisdodde, oogstmethoden en draagkracht van lisdodde in beeld;
• Jeroen Pijlman en Monique Bestman zoomen in op onder meer oogstmoment, nutriënten en water;
• Merit van den Berg, onderzoeker aan de Vrije Universiteit en betrokken bij het NOBV, gaat in op broeikasgasemissies bij lisdoddeteelt.

Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Doet u ook mee?
Aanmelden kan via: info@kennisprogrammabodemdaling.nl

Dit webinar wordt georganiseerd door het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met STOWA en het ministerie van LNV. VIC is betrokken bij/initiator van diverse trajecten, onder andere het onderzoek Veen, Voer en Verder II, de lisdoddepilot in Zegveld en het traject rondom Markt- en ketenvorming van lisdodde.