Natte teelten: Waar staan we?

De eerste vragen over natte teelten in de veenweiden zijn beantwoord. Zo weten we nu dat lisdodde groeit op een natte veengrond, gemiddeld 10 ton droge stof per hectare produceert en dat bij voldoende nutriënten een opbrengst van 20 ton droge stof per hectare haalbaar is. Maar ook dat de teelt van miscanthus zich niet leent voor natte veenbodems met een grondwaterpeil van -20 cm en hoger. De kennis en ervaringen uit de eerste jaren onderzoek naar natte teelten willen met u delen middels deze brochure. Graag gidsen we u naar de voor u relevante resultaten. 

Gids bij brochure

Overweegt u lisdodde te gaan telen, of bent u in gesprek met een toekomstige teler? Lees dan over de teelt en opbrengst van lisdodde vanaf pagina 20 in de brochure.

Waterzuivering en waterberging zijn twee diensten van natte teelten. Hoe dat precies werkt leest u op pagina 16 en pagina 27.

Wilt u aan de slag met een toepassing van lisdodde als veevoer, bouw- en isolatiemateriaal of één van de andere diensten? Verdiep u dan in de pagina’s 30 t/m 33.

De bijdrage van lisdodde aan natuurontwikkeling, bijvoorbeeld door uitmijnen, komt aan bod op pagina 17.

Een actuele vraag is: Wat is de bijdrage van natte teelten aan het beperken van broeikasgassen. Daarover meer op pagina 15.

Waarom Veen, Voer en Verder?
Vanaf 2016 startte het onderzoek ‘Veen, Voer en Verder’: een zoektocht naar gewassen die goed gedijen op een natte veenbodem. Immers, vernatten van veen draagt bij aan het beperken van de veenafbraak en uitstoot van broeikasgassen. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op de teelt van lisdodde, riet, miscanthus en wilg. Teelten die onderdeel kunnen zijn van het melkveebedrijf, maar ook perspectief bieden voor andere verdienmodellen.

Hoe verder?
De eerste resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in de brochure. Deze geeft een tussenstand: waar staan we nu met natte teelten? De brochure levert nog geen eindresultaat, want de zoektocht naar natte teelten is eigenlijk nog maar net begonnen. Er zijn nog openstaande vragen, zoals: Wat is de persistentie van het gewas (lisdodde) op lange termijn? Welke nutriëntenvoorziening is (op lange termijn) nodig? En wat is het milieueffect van natte teelten? In het vervolg wordt in 2019 het onderzoek naar deze en meer vragen gestart.

Heeft u vragen naar aanleiding van de brochure? Stuur dan een bericht naar: Nick van Eekeren, via N.vanEekeren@Louisbolk.nl Dan nemen we contact met u op!