KTC Zegveld

Op maandag 13 januari 2014 heeft de nieuwe opgerichte Coöperatie KTC (kennistransfercentrum) proefboerderij Zegveld een handtekening gezet onder het voorlopige koopcontract voor de proefboerderij en de daarbij behorende gronden. Een belangrijke stap in het behoud van een centrale plek voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in de Veenweiden. De aankoop door de Coöperatie is mogelijk geworden door participatie van: De Samenwerking, De Heus, Deltamilk, PPP-Agro Advies, een groep veehouders, en door actieve steun van onder andere de volgende organisaties: Agrifirm, Aequator, CAH Vilentum Dronten, Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC).

 

Nieuwsberichten KTC Zegveld