Innovatie bij het VIC

Innoveren begint met het in kaart brengen van uitdagingen en opgaven. Waar en voor welk probleem zijn oplossingsrichtingen nodig? Een duidelijk doel is nodig om de stroom aan ideeën, gedachten en experimenten, uiteindelijk richting een resultaat te sturen. Dat proces start vaak chaotisch, verloopt grillig en kent hobbels en hindernissen. En het vraagt om samenwerking met anderen. Om ideeën te toetsen, maar ook om innovatie verder te brengen.

De rol van het VIC ligt in de startfase van het innovatieproces, waar we vanuit ons motto fris kijken, dwars denken en samenwerken, ruimte bieden aan rare gedachten en wilde ideeën. Om deze kleinschalig te verkennen, ermee te experimenteren of te onderzoeken. Bedoeld om te ontdekken of ze perspectiefvol zijn om (door anderen) op door te pakken.

Samengevat ziet Innovatie bij het VIC er als volgt uit

innovatie-chaos

Het daadwerkelijke innovatieproces start chaotisch en gaat alle kanten op, om uiteindelijk steeds doelgerichter naar een resultaat toe te werken.

innovatie-structurerend

Structurerend

Het VIC brengt structuur aan in dat chaotische innovatieproces met behulp van een innovatiefunnel. Daarin staan de fases van 'rare ideeen' tot complete concepten, minimaal werkende diensten en opgeschaalde pilots voor uiteindelijke implementatie.

innovatie-verkennend

Verkennend

We focussen daarbij op het begin van dat proces - de verkennende fase -, zonder de connectie met de rest van het proces te verliezen.

innovatie-systeemveranderend

Systeem-veranderend

We richten ons vooral op systeemverandering*, terwijl we ook volop bezig zijn met optimalisatie en aanpassing van bestaande innovatiecomponenten.

* Met systeemverandering bedoelen we met elkaar samenhangende technologische, sociale, wetgevende en andere vormen van innovaties. Bedoeld om oplossingen te bieden voor grote maatschappelijke en complexe problemen.

VIC Innovatieveld

Niet elk idee heeft het in zich om tot kansrijke innovatie uit te groeien. Daarom experimenteren, onderzoeken en ontdekken we op het veen, wat kan en werkt in de praktijk. Waarmee andere partijen een slag verder kunnen maken.

Die ideeën kunnen gaan over bodem, water, plant, dier en bedrijf. En het effect ervan op bodemdaling, biodiversiteit, waterkwaliteit en meer. Proberen kan mislukken. Daarom beginnen we klein. Om te leren en inzichten op te doen. En die weer te delen.

VIC-Innovatieveld-droneshot
VIC-Innovatieveld-800x440px