Informatieplicht in het kader van artikel 31 (Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector) lid 3, uit de verordening (EU) Nr. 702/2014 van de commissie van 25 juni 2014.

Klei in veen

Projectnaam:
Klei in veen – project VIPNL

Uitvoering:
Voorgenomen looptijd 1 dec. 2021 t/m 31 dec. 2025
(Zie ook openbaar besluit MinLNV d.d. 6 dec. 2021. Uitvoering afhankelijk van sluitende financiering / liquiditeitspositie op jaarbasis)

Doelstellingen:
Onderzoek naar het inspoelen van klei (Klei in Veen) als maatregel die bijdraagt aan het afremmen van veenoxidatie en daarmee de CO2-uitstoot vermindert.

Vermoedelijke datum publicatie resultaten:
Tussenresultaten jaarlijks. Eindrapportage vermoedelijk eind 2025.

Plaats publicatie resultaten:
www.veenweiden.nl en websites meerdere uitvoerende partijen

Verklaring:
De resultaten van het gesteunde project zijn gratis beschikbaar voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.  

Boeren op hoog water

Projectnaam:
Boeren op hoog water – project VIPNL

Uitvoering:
Voorgenomen looptijd 1 dec. 2021 t/m 31 dec. 2024
(Zie ook openbaar besluit MinLNV d.d. 6 dec. 2021. Uitvoering afhankelijk van sluitende financiering / liquiditeitspositie op jaarbasis)

Doelstellingen:
Onderzoek naar systeemaanpassingen melkveehouderij om broeikasgasuitstoot te verminderen bij een grondwaterpeil van min 20cm bij veengrond.

Vermoedelijke datum publicatie resultaten:
Tussenresultaten jaarlijks. Eindrapportage vermoedelijk eind 2024.

Plaats publicatie resultaten:
www.veenweiden.nl en websites meerdere uitvoerende partijen

Verklaring:
De resultaten van het gesteunde project zijn gratis beschikbaar voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.