EU informatie projecten

Informatieplicht in het kader van artikel 31 (Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector) lid 3, uit de verordening (EU) Nr. 702/2014 van de commissie van 25 juni 2014.

Klei in veen

 • Projectnaam: Klei in veen – project VIPNL
 • Uitvoering: Voorgenomen looptijd 1 dec. 2021 t/m 31 dec. 2025 (Zie ook openbaar besluit MinLNV d.d. 6 dec. 2021. Uitvoering afhankelijk van sluitende financiering / liquiditeitspositie op jaarbasis)
 • Doelstellingen: Onderzoek naar het inspoelen van klei (Klei in Veen) als maatregel die bijdraagt aan het afremmen van veenoxidatie en daarmee de CO2-uitstoot vermindert.
 • Vermoedelijke datum publicatie resultaten: Tussenresultaten jaarlijks. Eindrapportage vermoedelijk eind 2025.
 • Plaats publicatie resultaten: www.veenweiden.nl en websites meerdere uitvoerende partijen
 • Verklaring: De resultaten van het gesteunde project zijn gratis beschikbaar voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

Boeren op hoog water

Projectnaam: Boeren op hoog water – project VIPNL

 • Uitvoering: Voorgenomen looptijd 1 dec. 2021 t/m 31 dec. 2024 (Zie ook openbaar besluit MinLNV d.d. 6 dec. 2021. Uitvoering afhankelijk van sluitende financiering / liquiditeitspositie op jaarbasis)
 • Doelstellingen: Onderzoek naar systeemaanpassingen melkveehouderij om broeikasgasuitstoot te verminderen bij een grondwaterpeil van min 20cm bij veengrond.
 • Vermoedelijke datum publicatie resultaten: Tussenresultaten jaarlijks. Eindrapportage vermoedelijk eind 2024.
 • Plaats publicatie resultaten: www.veenweiden.nl en websites meerdere uitvoerende partijen
 • Verklaring: De resultaten van het gesteunde project zijn gratis beschikbaar voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.