Dier

De koe is een bekende veenweidengebruiker door haar vermogen om gras om te zetten in een waardevol product. Nadelige kanten zijn er ook: ammoniak- en methaanemissies en bodemdaling. Het VIC richt zich via onderstaande activiteiten op systeeminnovatie voor een duurzame melkveehouderij. En verkent welke andere dieren economisch interessant zijn, met minder klimaatimpact.

Binnen het VIPNL programma

Boeren op Hoog Water

Melkveehouderij bij een grondwaterstand van 20 cm onder maaiveld, voor minimale bodemdaling en klimaatimpact. Is dat rendabel en wat vraagt het aan managementaanpassingen?

Binnen het VIPNL programma

Dynamisch draadloos weiden

Een GPS-halsband om dieren te begrenzen of toe te laten. Met meer arbeidsplezier voor de veehouder. Is zo’n virtuele afrastering een manier om klimaatdoelen te halen?
Uitgebreide omschrijving volgt spoedig. Nu al meer weten? Mail Youri Egas.

Veenboeren 2030

Een systeem voor prestatiebeloning (KPI’s) als stimulans voor boeren om aan maatschappelijke doelen te voldoen. Is het haalbaar en werkt het voor de boer?
Uitgebreide omschrijving volgt spoedig. Nu al meer weten? Mail Roelof Westerhof.

Binnen het VIPNL programma

Boeren op Hoog Water

Melkveehouderij bij een grondwaterstand van 20 cm onder maaiveld, voor minimale bodemdaling en klimaatimpact. Is dat rendabel en wat vraagt het aan managementaanpassingen?

Binnen het VIPNL programma

Dynamisch draadloos weiden

Een GPS-halsband om dieren te begrenzen of toe te laten. Met meer arbeidsplezier voor de veehouder. Is zo’n virtuele afrastering een manier om klimaatdoelen te halen?
Uitgebreide omschrijving volgt spoedig. Nu al meer weten? Mail Youri Egas.

Veenboeren 2030

Een systeem voor prestatiebeloning (KPI’s) als stimulans voor boeren om aan maatschappelijke doelen te voldoen. Is het haalbaar en werkt het voor de boer?
Uitgebreide omschrijving volgt spoedig. Nu al meer weten? Mail Roelof Westerhof.