Dairy Triangle

Icoon Dairy Triangle student

Het VIC hecht grote waarde aan veehouderijonderwijs dat klaar is voor de toekomst. Door middel van het traject Dairy Triangle wil het VIC regionale kennis en kunde omtrent het veenweidegebied geagendeerd houden in het veehouderijonderwijs. Toekomstgericht onderwijs staat centraal: welke kennis en kunde heeft de melkveehouder over 8 jaar nodig?

Regionale kennis en kunde is niet of nauwelijks geïmplementeerd in het huidige veehouderijonderwijs. Het omgaan met regionale productieomstandigheden als grondsoort, infrastructuur en klimaat en regionale cultuur als sociale omstandigheden, ondernemersklimaat, handelingswijze en communicatie(media) komen niet of zeer beperkt aan de orde.  Het VIC hecht er grote waarde aan dat ook voor de langere termijn innovaties die relevant zijn voor de veenweiden geadopteerd worden. Daarvoor is beïnvloeden van de ‘jeugdopleiding’ van ondernemend west een belangrijke strategische keuze. Het VIC wil de rol van de veenweiden geagendeerd houden in het curriculum van de studenten. Dit begint bij het trainen van eerstejaars in divergeren op bedrijfsstijl en grondsoort. Het VIC ontwikkelt verkennende studies voor studenten, welke gericht zijn op innoverende trajecten voor de toekomst in het veenweidegebied en begeleid de studenten bij de uitvoering van deze studies. In dit traject werkt het VIC nauw samen met CAH Vilentum en Inholland. Meer informatie over het icoon Dairy Triangle is te vinden in de brochure.

Wilt u meer weten over de Dairy Triangle? Neem dan contact op met Frank Lenssinck,  via frank@veenweiden.nl.