Deal or No Deal

Bijna in elk gesprek wat gevoerd wordt komt verdienmodel en verdienvermogen aan de orde. Terecht dat erover gesproken wordt, immers naast het nastreven van een aantal zeer relevante maatschappelijke idealen moet er simpelweg ook brood op de plank komen. Dat geldt niet alleen voor boeren maar ook voor adviseurs, onderzoekers, experts of wie dan ook.

Het gaat dan om een deal die je maakt met de klant en opdrachtgever waarvoor je betaald krijgt. De vraag aan de ondernemers in de landbouw was om gezond en veilig voedsel te produceren tegen een lage prijs, een mooie deal. Dat is decennia met veel succes gelukt! Met zoveel succes zelfs dat het buitenland onze producten wil en wilde kopen. Zo’n 20 jaar geleden kwam de overheid met een aanvullende vraag rondom het agrarisch natuurbeheer. Een groot aantal ondernemers heeft ook deze vraag met succes ingevuld en verdient er, met een beetje handig manoeuvreren, simpelweg geld aan. Een mooie deal dus!

Er liggen nieuwe vraagstukken op de plank waar een ondernemer geld aan kan verdienen. Denk aan klimaat en stikstof, maar ook aan waterbeschikbaarheid of bijvoorbeeld gronden die door een bestemmingswijziging een ander gebruik vragen. Daarom een oproep aan de veehouderijsector in de veenweiden: maak hier een nieuwe deal van!

Vanuit de ondernemersbril gezien een logische ontwikkeling. Immers een bedrijf dat zijn product of dienst vergeet door te ontwikkelen prijst zichzelf uit de markt. De Rijksadviseurs repten recent over een soort Deal die agrarische ondernemers zouden kunnen maken met de overheden. Een mooie zakelijke ondernemersbenadering waarbij het gepast is je handelsrelatie hartelijk en vriendelijk te benaderen om tot een nieuwe Deal te komen. Boeren met perspectief, een nieuwe coöperatie van boeren, heeft deze benaderingswijze gehanteerd in het stikstofdossier. En wat schetst de verbazing: Overheden vinden deze werkwijze van boeren zo apart geworden dat ze zich er geen raad mee weten.

Daarom m’n oproep aan de veehouderijsector in de veenweiden. Denk na over welke vraag je klant daadwerkelijk heeft en biedt een offerte en een werkwijze aan. Immers met stroop vang je meer vliegen dan met azijn.

Frank Lenssinck