Biodivers veen

In alle eerlijkheid valt het nog niet mee om volvelds extra kruiden in veenweidenpercelen te ontwikkelen, zonder echt ingrijpende maatregelen in bemesting en beheer. De veenbodem is een echt levende bodem door het hoge organische stofgehalte waarmee deze slechts in beperkte mate te ‘sturen’ is. Een veenbodem en de vegetatie is daarmee veel minder maakbaar dan bijvoorbeeld zandgrond.

De zaadbank in de veenbodem is historisch immens en in- of doorzaaien met kruiden lijkt voor een wat langere termijn weinig effectief. Veel meer effect heeft bemesting en grondwaterpeil op het ontstaan of verdwijnen van kruiden. Dat leidt echter tot een complete functieverandering van een perceel en dat is niet altijd gewenst.
Op kleigronden in de akkerbouw wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een biodiversiteitsmodel bekend onder de naam strokenteelt. Een interessant concept waarbij uitgegaan wordt van synergievoordelen tussen gewassen en ‘cross-overs’ in flora en fauna. Met de kennis van kruidenteelt en bovenstaand voorbeeld als inspiratiebron is het biodiversiteitsmodel ‘veenweidenstrokenteelt’ snel geboren. In het icoon Biodivers veen werken we aan de uitwerking van een dergelijk bedrijfsontwerp en de stappen die daarvoor nodig zijn. Het gaat om meer dan alleen een technisch ontwerp en hulpmiddelen, ook om een aantal keuzes in de governance. Hoe dat er precies uit gaat zien houden we nog even geheim.

De stormachtige beleidsmatige veenweiden ontwikkelingen van de afgelopen tijd helpen een dergelijk bedrijfsontwerp op te zetten en door te ontwikkelen. Op naar een biodivers veenweidenlandschap!

Frank Lenssinck