Bezoek Klimaattafel

Zeer recent is het voorstel voor een klimaatakkoord aan minister Wiebes aangeboden. Een kort en zeer intensief proces waarbij het bedrijfsleven en overheden een gezamenlijke agenda opgesteld hebben om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Ook de landbouw heeft een opgave meegekregen. Daarvoor zijn diverse klimaattafels ingesteld waaronder de sectortafel ‘Landbouw en landgebruik’ met als opgave een reductie van 1,5 Mton CO2/jaar.

 

Het CPB becijferde dat de veenweiden ongeveer 4.7 Mton/jaar (C02-equivalenten) uitstoot. Reden genoeg om voor de veenweiden specifiek aandacht te besteden aan reductiemogelijkheden. Bodemdaling en CO2-emissie gaan immers hand in hand met elkaar. De diverse oplossingsrichtingen waar het VIC samen met haar partners aan werkt, vormden dan ook een mooie inspiratiebron en bruikbare kennis voor de deelnemers aan deze werkgroep van de Veenweidentafel. De boodschap lijkt vrij simpel; vernatten helpt de bodemdaling te beperken en de CO2-emissie te verlagen. Hoe, de mate en snelheid waarmee, bepalen voor korte en middellange termijn het landgebruik. Een mooie uitdagende klus in tijden van droogte!