Categorie Archief: watersysteem 2.0

Hoogwater: de eerste ontdekkingen

De eerste waarnemingen en ontdekkingen op de Hoogwaterboerderij laten zien dat het verhogen van het grondwaterpeil veel in gang zet. Van hoog slootpeil, brede sloten tot aan de sponswerking van het veen. ...
Lees meer

Water als KPI voor duurzaamheidsdoelen

Water heeft een sleutelrol in het beperken van broeikasgasemissies, het versterken van biodiversiteit en het verbeteren van mestbenutting. Factoren die mede bepalend zijn om als melkveehouder te voldoen aan duurzaamheidscriteria van bijvoorbeeld Stichting Milieukeur (On the way to Planet Proof). VIC ziet water daarmee als een Kritische Prestatie Indicator (KPI)...
Lees meer

Water vraagt water

Om veenafbraak en broeikasgasemissies te beperken is vernatting van veen onvermijdelijk. In 2018 lieten diverse pilots/onderzoeken al zien dat in droge tijden het watersysteem tegen de grenzen aanloopt als het gaat om de beschikbaarheid van water voor vernatting. Want ‘water vraagt water’. Dat blijkt nu ook uit een recent verschenen...
Lees meer

Drukdrainage, the next step!

Veenafbraak remmen vraagt om vernatting van het veen. Dat kan met onderwaterdrainage, een drainagesysteem dat onder het slootwaterpeil wordt aangebracht en ervoor zorgt dat de grondwaterstand minder opbolt of uitzakt. Drukdrainage gaat een stap verder. Door de onderwaterdrains aan te sluiten op een waterreservoir, kan met een pomp een veel...
Lees meer