Categorie Archief: VIC

Fris kijken en dwars denken: VIC 2.0

De eerste periode van het Veenweiden Innovatiecentrum zit er op. 2015 is een jaar van heroriëntatie en veel overleg met diverse stakeholders en financiers in de Veenweiden. Dit heeft geleid tot een herpositionering van het Veenweiden Innovatiecentrum als zelfstandige organisatie en de ontwikkeling van het ‘Veenweiden innovatie verkenningsproject’ met bekende...
Lees meer

Strategische tafel ‘Verdienen aan sloten’

‘Kunnen we (economische) waarden toevoegen aan veenweidensloten en slootkanten naast de huidige functies als natuur en waterhuishouding?’, mensen met de meest uiteenlopende belangen: waterschap, dierwelzijn, horeca, veehouderij, hengelsportvisserij, beroepsvisserij, provincie en natuur discussieerden met elkaar over deze vraag tijdens een strategische tafel. Jaarlijkse strategische tafels vormen voor het VIC en...
Lees meer

Veenweiden Veerkracht

Met het nieuwe icoon Veenweiden Veerkracht willen we de kracht van het veenweidengebied herontdekken. We gaan op ontdekkingstocht naar de kracht van de natuur als zelfcorrigerend mechanisme en als manier om bodemdaling tegen te gaan. Van beheersstrategie naar beheerstrategie! Op welke onderdelen is er disbalans in het veenweidengebied en waar...
Lees meer

Maak kennis met de programmaraad VIC

Allard van Leerdam is ecoloog bij Staatsbosbeheer en houdt zich bezig met onderzoek op het raakvlak van ecologie en waterbeheer, daarnaast is hij lid van de programmaraad van het VIC. Achtergrond “Ik heb biologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Als afgestudeerd ecoloog heb ik veel onderzoek gedaan op raakvlak...
Lees meer

Innovatieagenda Agrologistiek krijgt vorm

De bereidheid om samen te werken aan veiliger en duurzamer transport van mensen, dieren en spullen in de veenweiden blijkt groot. Diverse partijen komen met suggesties voor de invulling van de agrologistiek in de veenweiden. De uitdaging voor het VIC is om samen met deze partijen te komen tot zichtbare...
Lees meer

Innovatiewerk van het VIC gewaardeerd!

De provincies waarderen het werk van het Veenweiden Innovatiecentrum en hebben de samenwerking met het VIC dan ook benoemd in de nieuwe coalitieakkoorden. Na de provinciale staten verkiezingen in maart zijn de nieuwe colleges geformeerd. Recent zijn de nieuwe college programma’s 2015-2019 gepresenteerd. De provincies Utrecht en Zuid Holland onderstrepen...
Lees meer

Maak kennis met de programmaraad VIC

Roy Kloet is strategisch (keten) adviseur bij Geofox-Lexmond, sinds kort is hij ook lid van de programmaraad van het VIC. Achtergrond “Ik heb Biomedische Wetenschappen gestudeerd aan de VU in Amsterdam, met als differentiatie Wetenschapscommunicatie. Aansluitend heb ik onderzoek gedaan naar en gedoceerd over het grensvlak van wetenschap, technologie en...
Lees meer

Melkveehouders gezocht voor Proeftuin Veenweiden!

Ruimte voor agrarisch ondernemerschap op de lange termijn. In een omgeving waar het fijn is om te wonen en te werken. Wie wil dat nou niet? In Proeftuin Veenweiden worden samen met melkveehouders maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting, maximale benutting van eigen eiwit, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling.  ...
Lees meer