Categorie Archief: Veenweidenvakdag

Vakdag ‘Ondernemend Groeien’ 2 december

Ondernemen in een veranderende markt vraagt om een sterke oriëntatie op de nieuwe markt en de mogelijkheden die er zijn. Met de Vakdag ‘Ondernemend Groeien’ op 2 december, willen PPP-Agro Advies en het VIC ondernemers faciliteren bij de oriëntatie op de nieuwe markt. Hierbij staan vragen centraal als: ‘Wat komt...
Lees meer

Veenweidenvakdag Mest & Water

De Veenweidenvakdag op 28 mei stond in het teken van vakbemesten en de aanleg van onderwaterdrainage. Het VIC organiseerde deze dag in samenwerking met PPP-Agro Advies, WUR Livestock Research en Optifield. Onderwaterdrainage Onderwaterdrainage vermindert de bodemdaling op veengronden door het infiltreren van water in droge perioden. Bovendien bevordert onderwaterdrainage de...
Lees meer

Veenweidenvakdag ‘Mest en Water’ 28 mei 2015

De Veenweidenvakdag op 28 mei staat in het teken van vakbemesten en de aanleg van onderwaterdrainage. Het VIC organiseert deze dag samen met PPP-Agro Advies, WUR Livestock Research en Optifield.  Bemesten als vakwerk Het gebruik en de benutting van mest wordt bepalend voor de ruwvoerproductie. Elke werkzame kilo stikstof gaat echt...
Lees meer