Categorie Archief: Veenweiden Beweiden

Stiekem toch weidegang…

In 2016 besloot het Veenweiden Innovatiecentrum het icoon ‘Veenweiden beweiden’ af te ronden. Het aantal beweiders in de veenweiden bleef op peil en een nieuwe impuls aan vakmanschap van het beweiden was gegeven. Maar… de roep om beweiden een stuk eenvoudiger te maken, bleef bestaan. Met de Stichting Weidegang dachten...
Lees meer

Veenweiden beweiden: een vanzelfsprekend feit

De afgelopen periode is veel vakkennis opgedaan over beweiden in de Veenweiden. Deze extra kennis voor melkveehouders, adviesorganisaties en mengvoederfabrikanten heeft geholpen beweiding een nieuwe kennisimpuls te geven. De angst van de politiek dat het afschaffen van het melkquotum zou leiden tot minder beweiding in de veenweiden blijkt ongegrond. Zo’n...
Lees meer