Categorie Archief: Sturen met water

Kennisuitwisselingsdag Water- en Bodembeheer 8 maart

Ruim 90 deelnemers bezochten de Kennisuitwisselingsdag Water- en Bodembeheer: ‘The Next Step’ op 8 maart. Een dag waarop melkveehouders, onderzoekers en andere betrokkenen vanuit projecten en beleid hun ervaringen, inzichten en resultaten deelden. En samen in gesprek gingen over de volgende stap voor duurzame oplossingen voor de veenweiden.   De...
Lees meer

Waterbeheer 2.0

“Onderwaterdrainage met pompputten lijkt één van de mogelijkheden om bodemdaling te verminderen en toch de agrariër een boterham te laten verdienen. In Spengen gaan we dat uitproberen. Zo proberen we samen met de ondernemer op de beste manier de bodemdaling te vertragen”, aldus hoogheemraad De Groot van Hoogheemraadschap de Stichtse...
Lees meer

Sturen met Water: van idee naar pilot

Het ontwerp Sturen met Water vindt draagvlak bij waterschappen en ondernemers. Welke conclusie kunnen we tot nu toe trekken? Het zicht op de haalbaarheid van het ontwerp Sturen met Water neemt toe, dit blijkt uit de resultaten van het project Sturen op nutriënten en nieuwe inzichten uit het project Modelpolder. Zo...
Lees meer

Drukdrains, het nieuwe buzz-woord?

Wordt ‘drukdrains’ het nieuwe buzz-woord van 2016 in het veenweidegebied? Ruim 60 melkveehouders keken op dinsdag 22 maart geïnteresseerd toe hoe op het terrein van het KTC Zegveld de pilot ‘drukdrains’ officieel werd geopend. Bert de Groot, voorzitter van de stuurgroep Veenweiden Utrecht-West, deed de aftrap door het aanzetten van...
Lees meer