Categorie Archief: nieuwsbrief

Kennismaken met Tim Selders, directeur VIC Zegveld

Van auto’s, printers en bier naar veen… Misschien niet de meest voor de hand liggende move qua ‘business’, maar wel als gaat om de rode draad in mijn werk: innovatiemanagement. Ofwel, ruimte maken voor vernieuwing en deze tot waarde brengen. Door een goed proces, een duidelijke richting, experimenteerruimte, de juiste tools...
Lees meer

‘Niets zo heterogeen als veen’

Op verzoek van Collectief Noordwest Overijssel denkt het VIC mee over (en ondersteunt bij) de uitvoering van de GLB-pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’. In deze pilot gaan zes boeren aan de slag met vernattingsmaatregelen, zoals greppelinfiltratie en slootpeilverhoging. Youri Egas, onderzoeker en projectleider vanuit het VIC, is actief...
Lees meer

Met water (Kringloop)Wijzer

De Kringloopwijzer (KLW) is een nuttig managementinstrument, maar voor het veenweidengebied nog niet toereikend. Zo is er volgens Leo Oprel, oud-beleidsmedewerker van het ministerie van Landbouw en sinds kort werkzaam voor het VIC, te weinig aandacht voor water (=vernatting). Terwijl water een grote rol speelt bij veenoxidatie (CO₂ -emissie), grasproductie en de stikstofcyclus...
Lees meer

‘Blijf relevant in wat je doet’

Dat is in een notendop de aanbeveling van Hans van der Vlist voor het VIC. Na 10 jaar als bestuurder verbonden te zijn geweest aan het VIC, trad hij eind 2022 af. Daarmee is zijn betrokkenheid op het VIC, de veenweiden en de landbouw niet verdwenen. “De opgaven zijn groot;...
Lees meer

Project Boeren op Hoog water kan bijdragen aan oplossingen voor klimaatopgave veenweidegebieden

De provincie Zuid-Holland blijft de komende drie jaar investeren in projecten als Boeren op Hoog Water om boeren in veenweidegebieden te helpen bij de omslag naar meer duurzaam ondernemen en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. En omdat nieuws kracht bij te zetten nam gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) van landbouw...
Lees meer