De provincie Zuid-Holland blijft de komende drie jaar investeren in projecten als Boeren op Hoog Water om boeren in veenweidegebieden te helpen bij de omslag naar meer duurzaam ondernemen en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. En omdat nieuws kracht bij te zetten nam gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) van landbouw...
Lees meer