Categorie Archief: Nieuws

Kennismaken met Tim Selders, directeur VIC Zegveld

Van auto’s, printers en bier naar veen… Misschien niet de meest voor de hand liggende move qua ‘business’, maar wel als gaat om de rode draad in mijn werk: innovatiemanagement. Ofwel, ruimte maken voor vernieuwing en deze tot waarde brengen. Door een goed proces, een duidelijke richting, experimenteerruimte, de juiste tools...
Lees meer

‘Niets zo heterogeen als veen’

Op verzoek van Collectief Noordwest Overijssel denkt het VIC mee over (en ondersteunt bij) de uitvoering van de GLB-pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’. In deze pilot gaan zes boeren aan de slag met vernattingsmaatregelen, zoals greppelinfiltratie en slootpeilverhoging. Youri Egas, onderzoeker en projectleider vanuit het VIC, is actief...
Lees meer

Vleugels

Het VIC slaat haar vleugels uit. Na ruim 11 jaar innoveren in de Westelijke veenweiden, is de start gemaakt met de ontwikkeling van een Veenweideninnovatiecentrum in de Friese Veenweiden. En worden de mogelijkheden verkend om internationaal van betekenis te zijn. Een grote stap voor een initiatief dat oorspronkelijk voor de...
Lees meer

Met water (Kringloop)Wijzer

De Kringloopwijzer (KLW) is een nuttig managementinstrument, maar voor het veenweidengebied nog niet toereikend. Zo is er volgens Leo Oprel, oud-beleidsmedewerker van het ministerie van Landbouw en sinds kort werkzaam voor het VIC, te weinig aandacht voor water (=vernatting). Terwijl water een grote rol speelt bij veenoxidatie (CO₂ -emissie), grasproductie en de stikstofcyclus...
Lees meer

‘Blijf relevant in wat je doet’

Dat is in een notendop de aanbeveling van Hans van der Vlist voor het VIC. Na 10 jaar als bestuurder verbonden te zijn geweest aan het VIC, trad hij eind 2022 af. Daarmee is zijn betrokkenheid op het VIC, de veenweiden en de landbouw niet verdwenen. “De opgaven zijn groot;...
Lees meer

Een kleurrijk Duits gezelschap is in Zegveld op zoek naar feiten over duurzaam boeren op veen

Het parkeerterrein bij het Veenweiden Innovatiecentrum, het VIC in Zegveld staat vol met auto’s met Duitse kentekenplaten. De groep is hier op uitnodiging van Arno Krause, algemeen directeur van het Grünlandzentrum (Center for Grassland) en de duurzame zuivelketen Pro-weiland. Na een bezoek aan Friesland Campina en de Wageningen Universiteit willen...
Lees meer

Film over klimaatadaptie in veenweiden nu online!

De film van de provincie Zuid-Holland over klimaatadaptie is nu te zien op de site van de provincie en hier. De video is onderdeel van een drieluik en gemaakt in het kader van de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Voor de zomer kwamen programma-manager Veenweiden Rob Ligtenberg en gedeputeerde Meindert...
Lees meer

Oogst van de eerste wilde rijst in de veentuinderij

In de veentuinderij op Zegveld is de eerste wilde rijst geoogst. Anna Koornneef is verantwoordelijk voor de tuinderij. Ze neemt ons mee op haar ontdekkingstocht. Wie zaait zal oogsten en dat is zeker gelukt op het kleine stukje drassige land. Nog even en dan kunnen ook de eerste noten van...
Lees meer

Provincie Zuid-Holland kwam met cameraploeg naar Zegveld

In de aanloop naar de provinciale verkiezingen volgend jaar, maakt de provincie Zuid-Holland in drie korte videoboodschappen de balans op voor het actuele thema klimaatadaptatie. Eén van de filmpjes gaat over de veenweiden en dus kwam Rob Ligtenberg, programmamanager Veenweide naar het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld voor opnames. Ook...
Lees meer

Eindrapportage Lisdodde: lobby voor de markt is geslaagd, maar nu de teelt nog

Onderzoeker Jeroen Pijlman: ,,We zitten vast op de teeltkant. En daar liggen nu de uitdagingen.’’ Dat blijkt uit de eindrapportage Veen Voer en Verder II, een driejarig onderzoek naar de teelt van lisdodde. De resultaten leveren nog geen haalbaar verdienmodel op voor boeren die in de veenweidegebieden zoeken naar nieuwe...
Lees meer

Veenweiden plezier

Het plezier om ‘boer’ te zijn lijkt een beetje weg. Het is ook niet fijn om als een ‘ongewenst’ kind weg gezet te worden. Bij een recent bezoek aan Denemarken merkte ik het verschil aan waardering voor de agrarische sector. Maar wij houden het plezier in innoveren er voorlopig nog...
Lees meer

De geheimen van het kweken van cranberry’s op veen

The Cranberry Company, gestart in 2016, verbouwt biologische cranberry’s in de Krimpenerwaard (Groene Hart). Zes jaar geleden stapten oud wethouder Bart Crouwers en Gerard Harleman, werkzaam bij een groothandel voor groenten en fruit in de Cranberry teelt....
Lees meer

Resultaten Proeftuin Krimpenerwaard: boeren kunnen aan de slag met de opgedane kennis!

Om de landbouw toekomstbestendig te maken hebben boeren in de Krimpenerwaard de afgelopen vier jaar geëxperimenteerd met duurzaamheidsprojecten als klei in veen als recept tegen bodemdaling, waterinfiltratie systemen, natte teelten, energierijke gewassen en verbetering van het bodemleven. Met daarbij meer aandacht voor klimaat, landschap, milieu en biodiversiteit....
Lees meer

Blaarkoppen in de wei

De tweede snede net geoogst, maar de blaarkoppen op het veld in Zegveld grazen al weer in het zonnetje. Deze koeien draaien mee in een proef met hoog grondwaterpeil en een lage bemesting onder extensieve omstandigheden. Vraag is wat doet dit ras onder deze omstandigheden, en wat levert dit systeem...
Lees meer

Waterschappen willen meer weten over Boeren bij Hoog Water

Ter ere van de jaarlijkse bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen bezochten ruim 30 bestuurders de Hoogwaterboerderij in Zegveld. De bestuurders van de waterschappen hadden speciaal gekozen voor een excursie naar het Veenweiden Innovatiecentrum. Ze werden bijgepraat over de initiatieven om samen met agrariërs bodemdaling tegen te gaan. Ook waren...
Lees meer

Vitale bodem is toch een beetje vochtig

Van oudsher discussiëren boeren over het waterpeilbeheer in de polders. Logisch omdat een te hoog slootwaterpeil kan leiden tot schade aan de bodem en het kan de kwaliteit van het gewas beïnvloeden. Belangrijker is ook, of de percelen voldoende draagkracht hebben – want het gras moet nog wel met een...
Lees meer

Onderzoekers van het NOBV met waadpak de sloot in

De studenten Judith van der Knaap en Yvet Telgenkamp van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken de sloten op broeikasgasemissies. Ze doen dit voor het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden, het NOBV. Ze meten in drie sloten hoeveel en waar die gassen vandaan komen. Ook kijken ze of en op welke wijze...
Lees meer

Een vitale bodem begint bij water

Nu de houdbaarheid van ons landbouwsysteem ter discussie staat, komt de waarde van de bodem (en het behoud van een vitale bodem) steeds meer in beeld. Terecht. We wonen, werken en leven ermee en zullen de bodem verstandig en netjes moeten beheren zodat de generaties na ons er ook nog...
Lees meer

Nieuwe aanpak veenweiden

Een landelijk veenweidenprogramma waarbij de regio aan zet is. Dat is het VIPNL: Veenweiden Innovatieprogramma Nederland. “Dit is voor ons een nieuwe aanpak. We doen een specifiek beroep op de regio’s om zelf initiatief te nemen”, licht Chris van Naarden van het ministerie van LNV toe. “Met de landelijke coördinatie...
Lees meer

Meten is weten

Het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) was duidelijk: de sleutel om de bodemdaling in de veenweiden aan te pakken is het verhogen van de grondwaterstanden. Niet te verwarren met het verhogen van het slootwaterpeil! Deze relatie is dun: het verhogen van het slootwaterpeil heeft, zeker...
Lees meer