Categorie Archief: Nieuws

Webinar Drie jaar NOBV: waar staan we?

Benieuwd wat 3 jaar meten in de veenweiden heeft opgeleverd? Meld je dan aan voor het webinar van het NOBV op 3 juli. Onderzoekers delen inzichten en feiten over drie jaar meten, grondwaterstanden, maatregel-effect relaties en modelleren. En geven een doorkijk naar vervolgmetingen....
Lees meer

De koeien van de Hoogwaterboerderij zijn buiten

De referentiegroep – 34 Holstein Friesian – mocht half april weer voor het eerst naar buiten. Op de laagwaterpercelen wordt het grondwaterpeil niet gestuurd, maar het stond op 22 cm – mv en ook stond er voldoende gras, vertelt Jasper Beek bedrijfsleider van de Hoogwaterboerderij. Het is een weekje later...
Lees meer

Kennismaken met Tim Selders, directeur VIC Zegveld

Van auto’s, printers en bier naar veen… Misschien niet de meest voor de hand liggende move qua ‘business’, maar wel als gaat om de rode draad in mijn werk: innovatiemanagement. Ofwel, ruimte maken voor vernieuwing en deze tot waarde brengen. Door een goed proces, een duidelijke richting, experimenteerruimte, de juiste tools...
Lees meer

‘Niets zo heterogeen als veen’

Op verzoek van Collectief Noordwest Overijssel denkt het VIC mee over (en ondersteunt bij) de uitvoering van de GLB-pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’. In deze pilot gaan zes boeren aan de slag met vernattingsmaatregelen, zoals greppelinfiltratie en slootpeilverhoging. Youri Egas, onderzoeker en projectleider vanuit het VIC, is actief...
Lees meer

Met water (Kringloop)Wijzer

De Kringloopwijzer (KLW) is een nuttig managementinstrument, maar voor het veenweidengebied nog niet toereikend. Zo is er volgens Leo Oprel, oud-beleidsmedewerker van het ministerie van Landbouw en sinds kort werkzaam voor het VIC, te weinig aandacht voor water (=vernatting). Terwijl water een grote rol speelt bij veenoxidatie (CO₂ -emissie), grasproductie en de stikstofcyclus...
Lees meer

‘Blijf relevant in wat je doet’

Dat is in een notendop de aanbeveling van Hans van der Vlist voor het VIC. Na 10 jaar als bestuurder verbonden te zijn geweest aan het VIC, trad hij eind 2022 af. Daarmee is zijn betrokkenheid op het VIC, de veenweiden en de landbouw niet verdwenen. “De opgaven zijn groot;...
Lees meer

Een kleurrijk Duits gezelschap is in Zegveld op zoek naar feiten over duurzaam boeren op veen

Het parkeerterrein bij het Veenweiden Innovatiecentrum, het VIC in Zegveld staat vol met auto’s met Duitse kentekenplaten. De groep is hier op uitnodiging van Arno Krause, algemeen directeur van het Grünlandzentrum (Center for Grassland) en de duurzame zuivelketen Pro-weiland. Na een bezoek aan Friesland Campina en de Wageningen Universiteit willen...
Lees meer

Film over klimaatadaptie in veenweiden nu online!

De film van de provincie Zuid-Holland over klimaatadaptie is nu te zien op de site van de provincie en hier. De video is onderdeel van een drieluik en gemaakt in het kader van de provinciale verkiezingen van volgend jaar. Voor de zomer kwamen programma-manager Veenweiden Rob Ligtenberg en gedeputeerde Meindert...
Lees meer

Oogst van de eerste wilde rijst in de veentuinderij

In de veentuinderij op Zegveld is de eerste wilde rijst geoogst. Anna Koornneef is verantwoordelijk voor de tuinderij. Ze neemt ons mee op haar ontdekkingstocht. Wie zaait zal oogsten en dat is zeker gelukt op het kleine stukje drassige land. Nog even en dan kunnen ook de eerste noten van...
Lees meer

Provincie Zuid-Holland kwam met cameraploeg naar Zegveld

In de aanloop naar de provinciale verkiezingen volgend jaar, maakt de provincie Zuid-Holland in drie korte videoboodschappen de balans op voor het actuele thema klimaatadaptatie. Eén van de filmpjes gaat over de veenweiden en dus kwam Rob Ligtenberg, programmamanager Veenweide naar het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld voor opnames. Ook...
Lees meer

Eindrapportage Lisdodde: lobby voor de markt is geslaagd, maar nu de teelt nog

Onderzoeker Jeroen Pijlman: ,,We zitten vast op de teeltkant. En daar liggen nu de uitdagingen.’’ Dat blijkt uit de eindrapportage Veen Voer en Verder II, een driejarig onderzoek naar de teelt van lisdodde. De resultaten leveren nog geen haalbaar verdienmodel op voor boeren die in de veenweidegebieden zoeken naar nieuwe...
Lees meer

De geheimen van het kweken van cranberry’s op veen

The Cranberry Company, gestart in 2016, verbouwt biologische cranberry’s in de Krimpenerwaard (Groene Hart). Zes jaar geleden stapten oud wethouder Bart Crouwers en Gerard Harleman, werkzaam bij een groothandel voor groenten en fruit in de Cranberry teelt....
Lees meer

Resultaten Proeftuin Krimpenerwaard: boeren kunnen aan de slag met de opgedane kennis!

Om de landbouw toekomstbestendig te maken hebben boeren in de Krimpenerwaard de afgelopen vier jaar geëxperimenteerd met duurzaamheidsprojecten als klei in veen als recept tegen bodemdaling, waterinfiltratie systemen, natte teelten, energierijke gewassen en verbetering van het bodemleven. Met daarbij meer aandacht voor klimaat, landschap, milieu en biodiversiteit....
Lees meer

Blaarkoppen in de wei

De tweede snede net geoogst, maar de blaarkoppen op het veld in Zegveld grazen al weer in het zonnetje. Deze koeien draaien mee in een proef met hoog grondwaterpeil en een lage bemesting onder extensieve omstandigheden. Vraag is wat doet dit ras onder deze omstandigheden, en wat levert dit systeem...
Lees meer

Waterschappen willen meer weten over Boeren bij Hoog Water

Ter ere van de jaarlijkse bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen bezochten ruim 30 bestuurders de Hoogwaterboerderij in Zegveld. De bestuurders van de waterschappen hadden speciaal gekozen voor een excursie naar het Veenweiden Innovatiecentrum. Ze werden bijgepraat over de initiatieven om samen met agrariërs bodemdaling tegen te gaan. Ook waren...
Lees meer

Onderzoekers van het NOBV met waadpak de sloot in

De studenten Judith van der Knaap en Yvet Telgenkamp van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken de sloten op broeikasgasemissies. Ze doen dit voor het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden, het NOBV. Ze meten in drie sloten hoeveel en waar die gassen vandaan komen. Ook kijken ze of en op welke wijze...
Lees meer

Nieuwe aanpak veenweiden

Een landelijk veenweidenprogramma waarbij de regio aan zet is. Dat is het VIPNL: Veenweiden Innovatieprogramma Nederland. “Dit is voor ons een nieuwe aanpak. We doen een specifiek beroep op de regio’s om zelf initiatief te nemen”, licht Chris van Naarden van het ministerie van LNV toe. “Met de landelijke coördinatie...
Lees meer

Hoogwater: de eerste ontdekkingen

De eerste waarnemingen en ontdekkingen op de Hoogwaterboerderij laten zien dat het verhogen van het grondwaterpeil veel in gang zet. Van hoog slootpeil, brede sloten tot aan de sponswerking van het veen. ...
Lees meer