Categorie Archief: Klei voor behoud veen

Klei in veen: Waar staan we?

Het aanbrengen van klei in veengrond als nieuwe oplossingsrichting voor veenbehoud ontwikkelt zich snel. In 2017 introduceerde VIC dit nieuwe idee en vervolgens zijn we gestart met de eerste verkenning: Het toedienen van kleideeltjes aan de veenbodem om zo door het vormen van een klei-humuscomplex de veenafbraak te verminderen. In...
Lees meer

Nieuw: Klei in veen

Het aanbrengen van klei in veengrond als oplossingsrichting voor de veenweiden heeft zich inmiddels tot nieuw icoon van VIC ontwikkeld. Joachim Deru, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, onderzoekt de werking en haalbaarheid. Hij licht toe: “Oriënterende berekeningen laten zien dat een besparing van 5 ton CO2 per hectare per...
Lees meer

Nieuw in 2018! Klei voor behoud veen

Dit jaar start het VIC in samenwerking met 6 stakeholders in de regio met het verkennen van ‘Klei voor behoud veen’ als oplossing voor de bodemdaling. Klei in combinatie met veen vormt namelijk een klei-humus complex waarbij de afbraak van veen sterk wordt vertraagd. Het VIC gaat zich de komende...
Lees meer