Categorie Archief: column

Vleugels

Het VIC slaat haar vleugels uit. Na ruim 11 jaar innoveren in de Westelijke veenweiden, is de start gemaakt met de ontwikkeling van een Veenweideninnovatiecentrum in de Friese Veenweiden. En worden de mogelijkheden verkend om internationaal van betekenis te zijn. Een grote stap voor een initiatief dat oorspronkelijk voor de...
Lees meer

Deal or No Deal

Bijna in elk gesprek wat gevoerd wordt komt verdienmodel en verdienvermogen aan de orde. Terecht dat erover gesproken wordt, immers naast het nastreven van een aantal zeer relevante maatschappelijke idealen moet er simpelweg ook brood op de plank komen. Dat geldt niet alleen voor boeren maar ook voor adviseurs, onderzoekers,...
Lees meer

Biodivers veen

Geïnspireerd door de strokenteelt in de akkerbouw willen we het biodiversiteitsmodel veenweidenstrokenteelt gaan ontdekken onder de noemer biodivers veen. ...
Lees meer

Meten is weten (2)

Het meten van broeikasgasemissies is dankzij het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) op gang gekomen. Het VIC heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de maatregelen die nu onderzocht worden....
Lees meer

Meten is weten

Het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) was duidelijk: de sleutel om de bodemdaling in de veenweiden aan te pakken is het verhogen van de grondwaterstanden. Niet te verwarren met het verhogen van het slootwaterpeil! Deze relatie is dun: het verhogen van het slootwaterpeil heeft, zeker...
Lees meer