Weiden in de veenweiden

Rond de 90% van de melkkoeien grazen nog altijd in de veenweiden. Daarmee is het gebied van oudsher al een echt weidegebied. Nu weidegang ook door marktpartijen als Friesland Campina en CONO ook commercieel op de kaart worden gezet neemt het belang van het blijven weiden nog meer toe. De indruk bestaat echter dat ook veehouders in het Westen steeds meer neigen naar “de koeien op stal”. Een ongewenste ontwikkeling vanuit de maatschappij waarvan de oorzaak  naast autonome bedrijfsontwikkeling waarschijnlijk ligt in kennisniveau en doorontwikkeling van beweiden.

Het Veenweide Innovatiecentrum geeft samen met PPP Agro Advies en Wageningen Livestock Research de kennisontwikkeling en innovatie naar weidegang een belangrijke impuls door met ruim 40 veehouders op zoek te gaan naar vernieuwing in het weiden van koeien. Juist in het randstedelijk gebied is weiden van koeien een must.

Bert Philipsen is beweidingsexpert bij uitstek en staat u graag te woord. Mail voor vragen naar bert.philipsen@wur.nl.