Symposium ecologie en beheer sloten

Op 9 oktober organiseerde STOWA en de werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) een symposium, over de ecologie en het beheer van sloten, op de locatie van het Veenweiden Innovatiecentrum. Aanleiding voor dit symposium was het verschijnen van het boek “Sloten: ecologisch functioneren en beheer”. Tijdens het symposium werd het eerste exemplaar van dit boek uitgereikt aan Siem Jan Schenk, voorzitter LTO Noord en bestuurder LTO Nederland.

Een divers gezelschap van ruim 100 personen vanuit o.a. waterschappen, beleid, onderzoek, ecologie, en een groep studenten nam deel aan het symposium. Middels diverse lezingen werd in het ochtendprogramma de waarde van sloten belicht vanuit diverse invalshoeken: natuur, landbouw, waterbeheer en beleid. Ralf Verdonschot, onderzoeker bij Alterra, gaf een toelichting op de rol van de sloot binnen het ecosysteem en wat dit betekent voor het onderhoud. Vervolgens ging Nicolaas van Everderingen, adviseur van Watermaatwerk, verder in op de rol die de boer kan spelen bij het onderhoud en beheer van sloten en welke initiatieven hier al voor zijn. Wim Twisk, beleidsadviseur bij HHSK, liet zien welke oplossingen voor het beheer van sloten bedacht zijn binnen zijn beheersgebied en benadrukte het belang van een gezamenlijke aanpak van slootbeheer. Als lid van de Unie van Waterschappen, ging Hennie Roorda in op het gebruik en ontwikkelen van de potentie van de sloot en de kansen die daarvoor geboden worden.
In het middagprogramma werden workshops aangeboden, zo werd onder leiding van onderzoekers van Alterra het leven in en rond de sloot in de praktijk bekeken. In een andere workshop werd onderwaterfotografie in de veensloot gedemonstreerd. Vanuit het Veenweiden Innovatiecentrum werd een excursie verzorgd waarbij onder andere waterkwaliteit, de inrichting van het waterbeheer binnen het icoon Sturen met Water en de mogelijkheden van het icoon Aquatische Landbouw aan de orde kwamen.

Voor meer informatie over het boek “Sloten: ecologisch functioneren en beheer”, klik hier.