Sturen met Water genomineerd voor Waterinnovatieprijs

Het ontwerp Sturen met water blijft niet onopgemerkt en is door de Unie van Waterschappen zelfs genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2014. Dit is een prijs voor innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: droge voeten, schoon water en voldoende water. U kunt uw stem op Sturen met Water nog uitbrengen tot en met vrijdag 28 november.

Sturen met Water draait om een systeeminnovatie rondom het waterbeheer, gericht op toekomstbestendig waterbeheer in het veenweidengebied. Daarbij staat sturen op grondwaterstand in de tijd centraal met behulp van: regelbare onderwaterdrainage op perceelniveau, precisiepeilgebieden, dynamisch peilbeheer op peilgebied- & polderniveau en remote sensing gebaseerde monitoring voor zowel de agrariër als de waterbeheerder.
Sturen met water is genomineerd binnen de categorie voldoende water (waterkwantiteit). Het ontwerp is ontwikkeld door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het Veenweiden Innovatiecentrum, meer informatie over Sturen met Water is hier te vinden.

U kunt uw stem op sturen met water nog uitbrengen tot en met vrijdag 28 november, via deze link, Sturen met Water is te vinden onder de categorie voldoende water (kwantiteit, peilbeheer).