Proefboerderij blijft in het Groene Hart

Op maandag 13 januari 2014 heeft de nieuwe opgerichte Coöperatie KTC (kennistransfercentrum) proefboerderij Zegveld een handtekening gezet onder het voorlopige koopcontract voor de proefboerderij en de daarbij behorende gronden. Een belangrijke stap in het behoud van een centrale plek voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in de Veenweiden. De aankoop door de Coöperatie is mogelijk geworden door participatie van: De Samenwerking, De Heus, Deltamilk, PPP-Agro Advies,  een groep veehouders, en door actieve steun van onder andere de volgende organisaties: Agrifirm,  Aequator, CAH Vilentum Dronten, Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC).

Nadat de huidige eigenaar Wageningen UR  ruim 1,5 jaar geleden heeft aangegeven dat het exploiteren van een regionale proefboerderij niet meer tot de core-business behoort, is een regionale initiatiefgroep aan de slag gegaan om een levensvatbaar businessplan voor de proefboerderij te ontwikkelen. Dat is met hulp van een aantal regionale partners gelukt en heeft nu geleid tot de aankoop.
De coöperatie wil de proefboerderij ontwikkelen tot een locatie voor onderzoek en innovatie en een regionale ontmoetings- en vestigingsplek . Daarbij wordt nauw samengewerkt met het VIC dat reeds gevestigd is op de proefboerderij.
De Coöperatie wil haar plan om de proefboerderij te ontwikkelen tot een kenniscentrum met kennisloket voor de veenweiden nu gaan realiseren. Het plan van de Coöperatie om vier verschillende bedrijfsvormen op de locatie van de proefboerderij te vestigen kan door de verkoop van een deel van de gronden eind 2013 door de WUR niet op de proefboerderij zelf worden uitgevoerd. Ondernemers in de regio worden gezocht om verschillende onderdelen van dit plan uit te voeren. Daarmee wordt de binding met de regio verder versterkt. De Coöperatie zal een belangrijke rol gaan vervullen in het oplossen van vraagstukken rondom ammoniakemissie, waterkwaliteit en kwantiteit, en een optimale bedrijfsvoering van melkveebedrijven op veengronden.
De koop is op maandag 13 januari 2014 gesloten onder voorbehoud van financiering. De komende tijd wordt hard gewerkt om de financiering daadwerkelijk rond te krijgen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het werven van nieuwe leden voor de Coöperatie.