Participeren in KTC Zegveld

Coöperatie KTC proefboerderij Zegveld; van en voor de (veenweiden) ondernemers!

Geachte relatie,

Een eigen proefboerderij op veengrond van en voor de (veenweiden) ondernemers. Al sinds 2012 zijn we met een groep veehouders, bedrijven en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) bezig om dit voor elkaar te krijgen. We zijn sindsdien een heel eind gevorderd. Op maandag 13 januari is het voorlopig koopcontract getekend onder voorbehoud van financiering.
Inmiddels hebben we ook een coöperatie opgericht (met als tijdelijke bestuurders Bert de Groot, Sjaak Hoogendoorn en Barend Meerkerk) met de naam KTC (Kennistransfercentrum) Proefboerderij Zegveld. Ook hebben we inmiddels een bedrijfsplan gemaakt met een sluitende exploitatiebegroting, en hebben we al een eerste begin van toezeggingen voor uitvoering van onderzoek in de komende jaren. Kortom, het begin is er!

Als initiatiefnemers zien wij het melkveeproefbedrijf als de plek om dingen uit te proberen waar de gewone praktijk nog (net) niet aan toe is.

We willen de proefboerderij met elkaar ontwikkelen tot een regionale ontmoetings- en vestigingsplek en een locatie voor onderzoek en innovatie. Van en voor de veenweiden ondernemers! Daarbij wordt nauw samengewerkt met het Veenweiden Innovatiecentrum dat reeds gevestigd is op de proefboerderij. In onze visie moet een bezoek aan de proefboerderij inspiratie opleveren, en de (onderzoek)activiteiten op de proefboerderij moeten gericht zijn op een perspectiefvolle melkveehouderij in West- en Midden Nederland.
De Coöperatie wil haar plan om de proefboerderij te ontwikkelen tot een kenniscentrum voor de veenweiden nu daadwerkelijk gaan realiseren.
Daarnaast zal de  Coöperatie een belangrijke rol gaan vervullen in het oplossen van vraagstukken rondom ammoniakemissie, waterkwaliteit en kwantiteit, en een optimale bedrijfsvoering van melkveebedrijven op veengronden. Ook zullen we een kennisloket gaan vormen waar vragen van beleidsmakers en veehouders opgepakt gaan worden. De eerste toezeggingen hiervoor zijn reeds gedaan.
De komende tijd werken we er hard aan om een deel van de financiering bij bank en Nationaal Groenfonds daadwerkelijk rond te krijgen. Tegelijkertijd werken we aan het werven van nieuwe leden voor de Coöperatie die ook willen investeren  in Proefboerderij Zegveld (en mede eigenaar worden).

We doen dan ook bij deze een oproep aan u om ook lid te worden van de Coöperatie KTC Proefboerderij Zegveld.

  • Voor € 10.000,- per certificaat bent u al mede eigenaar van proefboerderij Zegveld. En als u kunt investeren in meerdere certificaten is ook dat zeer welkom!
  • Voor dit ingelegde vermogen betalen we een rente vergoeding van 2%.
  • Wij zullen er ook voor zorgen dat u in een voorkomend geval dat u uw inleg zelf weer nodig heeft u daar ook weer over kunt beschikken

Een Veenweiden Coöperatie is voor en van ons allen. Daarom horen we graag uw reactie wanneer u geïnteresseerd bent, op welke manier dan ook, om te participeren in Proefboerderij Zegveld. Reageer ook als u nog vragen heeft over de proefboerderij, of zelf met ideeën loopt die goed zouden kunnen passen!
Na uw reactie nemen we zeer binnenkort contact met u op om te overleggen over een passende deelname aan de Coöperatie. Stuur daarvoor een mail naar b.meerkerk@ppp-agro.nl onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats.
Als u vragen heeft, bel ons dan gerust. Onze grootste wens en doelstelling is om er een mooi proefbedrijf van te maken voor en door de regio!! En dat zijn wij met zijn allen!!

PS:  Heeft u een bedrijf op zand- of kleigrond en vindt u goed onderzoek in West- en Midden Nederland ook belangrijk dan nodigen wij ook u uit om mee te doen. En krijgt u dit bericht nog een keer van één van de bedrijven of organisaties die de proefboerderij een warm hart toedragen kunnen wij dat op deze korte termijn niet helemaal voorkomen.

KTC proefboerderij Zegveld; van en voor de veenweiden ondernemers!

Met vriendelijke groet,

Ook namens

Bert de Groot, Sjaak Hoogendoorn, Klaas de Jong, Frank Lenssinck, Gerard van Lint, Jorden Oostdam en Teus Verhoeff

Barend Meerkerk
Dorp 81
3415 PD Polsbroek
Telefoon:  06 – 53 67 01 43  of  0182 – 30 71 30
E-mail:  b.meerkerk@ppp-agro.nl    www.ppp-agro.nl   Twitter: BarendMeerkerk
KvK: 37134254