Onderwaterdrainage artikelen toegevoegd

Onlangs zijn nieuwe rapporten over onderwaterdrainage toegevoegd aan de mediatheek op deze VIC website. Daarnaast is alle informatie ook nog eens gemakkelijker te vinden door gebruik te maken van nieuwe eigen URL www.onderwaterdrainage.nl.

Onderwaterdrainage is een belangrijk element in de Veenweiden voor het (gedeeltelijk) tegengaan van bodemdaling. In de rapporten die u in de mediatheek kunt vinden, worden verschillende aspecten van onderwaterdrainage belicht. Er wordt gekeken naar verschillende projecten en onderzoeken en de effecten van de toepassing van onderwaterdrainage. Effecten op het landschap, op het boeren in de veenweiden en op de kwaliteit van de grond en het water. Sommige rapporten dateren al van 2008 en 2009 maar bieden ook voor nu een schat aan informatie.