Kalfjes symbool voor grondsoortspecifiek onderwijs

Als blijk van waardering en symboliek voor de samenwerking binnen het grondsoortspecifiek onderwijs kreeg de Coöperatie KTC proefboerderij Zegveld drie kalfjes aangeboden van Bastiaan Pelikaan namens de Aeres groep en Annemarie Moons namens het Wellantcollege. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op 27 november. Tijdens deze bijeenkomst blikte Sjaak Hoogendoorn als voorzitter van het KTC bestuur terug op de oprichting van de Coöperatie KTC en was er een woord van dank aan ieder die daar aan heeft bijgedragen.

Bastiaan Pelikaan voorzitter van het College van bestuur van de Aeres groep blikte terug op de samenwerking die er al is middels Dairy Triangle, waarin grondgebonden toekomstgericht onderwijs centraal staat. Hij benadrukte het belang van het samenbrengen van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven en het gezamenlijk verder ontwikkelen van het onderwijs. Als blijk van waardering en symboliek voor de samenwerking binnen het grondsoortspecifiek onderwijs kreeg het KTC drie kalfjes aangeboden: een Montbeliarde (zandgrond), een Holstein (kleigrond) en een Jersey (veengrond).
Sjaak Hoogendoorn, voorzitter bestuur Coöperatie KTC, blikte terug op een bevlogen jaar, waarin de proefboerderij door de Coöperatie KTC is overgenomen. Hij bedankte daarbij een ieder die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd aan het behoud van deze unieke locatie.