Innovatiedag 19 juni: het ideale beweidingsplaatje gepresenteerd

Op 19 juni 2012 is tijdens de innovatiedag het ideale beweidingsplaatje gepresenteerd voor de veehouderij. Teams van aanwezige veehouders en experts gingen met elkaar aan de slag om hun kennis te delen. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde als rantsoen voor de koeien, graskwaliteit, begrazingstijd, graasgedrag en aanbevolen bemesting.

De innovatiedag werd georganiseerd door Livestock Research, PPP Agro Advies en het VIC. Gerenommeerde sprekers hebben de bezoekers verder geïnformeerd over budgetbeweiding, graasgedrag van koeien, economisch rendabel beweiden en benutting van gras. De presentaties van de sprekers zijn nu te downloaden op de website van PPP Agro Advies.

Presentaties en inleidingen innovatiedag 19 juni bekijken

De innovatiedag is door deelnemers als zeer nuttig beschouwd.