Farmwalk®; weiden van melkvee is echt vakwerk

Ruim 90% van de veehouders in West-Nederland past nog steeds weidegang toe. Daarmee scoort de veenweiden regio ruim 10% boven het landelijk gemiddelde. Het vakmanschap van weiden verdwijnt echter snel, waardoor de neiging de koeien op stal te zetten snel groter wordt. Het bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) heeft Veenweiden Beweiden dan ook tot icoon aangesteld, bestuurslid dhr. Wantenaar over het belang van dit icoon: “In de Randstedelijke veenweidengebieden draagt de zichtbaarheid van de melkveehouderij middels weidegang bij aan het fundament van onze sector, daarom moet de koe als landschapsstoffeerder behouden blijven”. Om het vakmanschap van beweiden bij veehouders te versterken bedacht het VIC samen met Stichting Weidegang en Wageningen Livestock Research het leermodel de farmwalk®.

Bestuurslid dhr. Wantenaar: “Weidegang in zijn algemeenheid is verbonden aan de melkveehouderij in Nederland. Die kenmerkende verbondenheid vindt je zeker niet overal in de wereld terug, ook niet binnen Europa. Het geeft dus ook in de internationale (export)context een extra dimensie. Binnen onze Nederlandse samenleving geeft weidegang, en daarmee de zichtbaarheid van onze melkveehouderij, een maatschappelijke acceptatie in ons dichtbevolkte land die uniek is binnen de totale professionele veehouderij. Zeker in de Randstedelijke veenweidengebieden draagt deze landschapsstoffering bij aan het fundament van onze sector. Voor zover je een koe een instrument mag noemen moeten we dit instrument niet uit handen geven maar sterk inzetten om het te behouden

Schaalvergroting, wisselende weersomstandigheden, mineralenefficiëntie en melken met een robot zijn redenen om het melkvee in de toekomst op te stallen, maar dat gaat ten koste van weidegang. En er zijn ook redenen genoeg om te blijven weiden. Dat vraagt wel meer vakmanschap. Diverse analyses maken echter duidelijk dat de veehouder het vakmanschap van beweiden juist dreigt te verleren en daarom de koeien opstalt. Daar zijn verschillende redenen voor. Het agrarisch onderwijs onderwijst weidegang zeer beperkt, adviseurs ontbreekt het aan voldoende kennis en vaardigheden om de veehouder te helpen bij vraagstukken rondom de beweiding en de kennisontwikkeling rondom beweiden ligt al jaren stil. Maar belangrijker nog, iedere veehouder leert anders, en moet op een andere manier geholpen worden om zich het vakmanschap van beweiden eigen te maken. De kennis van de toe te passen leervorm was niet meer aanwezig, evenmin als de benodigde hulpmiddelen als metingen en registratietools etc. In het netwerk “Dynamisch weiden”, waarvan het Veenweiden Innovatiecentrum initiatiefnemer is, wordt in samenwerking met 8 veehouders en Agrovision o.a. de ‘feedwedge’ ontwikkeld. Bovendien is gewerkt aan een nieuw soort graslandhoogtemeter en de Farmwalk® is specifiek voor de veenweiden geprofessionaliseerd. De ontwikkeling van de Farmwalk® is een van de succesvolle innovaties voorkomend uit het icoon Veenweiden beweiden. Ruim 180 veehouders en 15 adviseurs van diverse bedrijven actief in de veenweiden deden al mee aan de farmwalk®. De eerste farmwalk vond plaats op KTC zegveld.

Contactpersoon Veenweiden Beweiden: Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl