Eerste Veenweiden-vakdag ‘Wat het gras wil’

Het gras in de veenweiden herbergt geheimen die alleen voor de echte vakman te ontrafelen zijn. Vooral het toepassen van echte vakkennis in de dagelijkse bedrijfsvoering is een kunst op zich. Daarom organiseerde het VIC samen met PPP-Agro Advies op 10 juli een Veenweiden-vakdag waarbij het in de praktijk toepassen van vakkennis rondom de grasplant centraal stond. Ruim 70 deelnemers kwamen op deze eerste Veenweiden-vakdag af.

Het doel van de Veenweiden-vakdagen is om deelnemers praktische toepasbare veenweidenkennis op te laten doen in de praktijk. Niet door alleen te luisteren, maar juist ook door actief aan de slag te gaan. Tijdens de eerste Veenweiden-Vakdag werd dit vormgegeven door een inspirerende lezing van Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut), expert op het gebied van duurzaam bodembeheer. Hij nam de deelnemers mee in ‘de ondergrondse wereld van het grasplantje’, centraal stonden hierbij onder andere de theorie over beworteling, grasgroei, bodemleven en bodemstructuur.

In een drietal workshops werd deze kennis vervolgens toegepast in de praktijk:
– Wortelkracht; bij deze workshop gingen de deelnemers zelf aan de slag met het steken van grondmonsters, het beoordelen van de Bodemconditiescore, van de beworteling op diverse percelen en van demovelden met diverse grasrassen.

– Sporen in het veld; centraal hierbij stond het goedhouden van de bodemstructuur door het voorkomen van insporing en hoe de bandenspanning hierop afgestemd kan worden, ook werd de invloed van de bandenspanning gedemonstreerd.

– Graslandverzorging; bij deze workshop werden demopercelen met verschillende maaidiepten bezocht en beoordeeld en werd een demonstratie gegeven om ruwbeemd te verwijderen met een wiedeg.

Deelnemers reageerden enthousiast op deze eerste Veenweiden-Vakdag en gaven via een enquête aan de opgedane kennis en ervaring thuis toe te gaan passen, onder andere door thuis de bandenspanning te gaan meten om op die manier rijschade te voorkomen en aan de slag te gaan met het meten van de bodemconditie door grondmonsters te gaan steken.