Biodiversiteit+ label: kansen voor nieuw verdienmodel (agro)biodiversiteit

Marktpartijen zijn steeds meer geïnteresseerd in het vermarkten van biodiversiteit. Reden genoeg om hierop in te spelen met een eigen Biodiversiteit+ label. Een label dat kansen voor een nieuw verdienmodel creëert voor de agrariër die bewust aandacht besteedt aan biodiversiteit. Het Veenweiden Innovatiecentrum is betrokken bij de ontwikkeling van het Biodiversiteit+ label.

Het Biodiversiteit+ label heeft als doel om (onderscheidende) marktkansen te creëren voor agrariërs die bewust aandacht besteden aan biodiversiteit tijdens de productie. We gaan aan de slag met een afzetstrategie voor gecertificeerde producten om te komen tot een nieuw verdienmodel waarbij de markt meebetaalt voor ‘groen’ natuur- en landschapsbeheer.

Aantoonbare biodiversiteitswinst
Met behulp van het label kan de afnemer laten zien dat biodiversiteit aandacht heeft gekregen tijdens het productieproces. Dit komt goed uit! Een steeds groter deel van de afzetmarkt vraagt om aantoonbaarheid van de biodiversiteitwinst die agrariërs kunnen halen met op biodiversiteit gerichte productiemethoden. Het label zal bestaan uit een aantal maatregelen die positief uitwerken op biodiversiteit, onderverdeeld naar het type agrarische productie.

Bijeenkomsten met agrariërs
In maart is er een aantal bijeenkomsten in Zuid-Holland voor geïnteresseerde agrariërs om mee te denken over de vorm, de inhoud en de verwachte effectiviteit en betaalbaarheid van het label. Er is nog ruimte voor aanmeldingen.

Nieuwsbrief
Het Biodiversiteit+label brengt een serie nieuwsbrieven uit voor belanghebbenden en belangstellenden. In deze eerste editie wordt een introductie van het project beschreven en wordt kort uiteen gezet wat het label in gaat houden. Hier kunt u de eerste editie downloaden.

Initiatiefnemers
Rietgors (Stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard) werkt samen met CREM, SMK en NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) aan de ontwikkeling van dit label. Zij doen dit in samenspraak met agrariërs, afnemers, het Veenweiden Innovatiecentrum, experts en overige stakeholders. Het label richt zich allereerst op akkerbouwproducten, fruit en producten afkomstig uit de grondgebonden veehouderij.