Bezoek gedeputeerde Friesland aan de westelijke veenweiden

Wat hebben de Westelijke veenweiden gemeen met de Veenweiden in Friesland en wat kunnen en willen we van elkaar leren? Bestuurders en medewerkers van Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, LTO-Noord, gemeenten en verschillende belangenorganisaties waren maandag 3 maart op bezoek bij hun Utrechtse en Zuid-Hollandse collega’s voor uitwisseling van kennis over en ervaringen met de veenweiden in het Veeweiden Innovatiecentrum.

De problematiek van bodemdaling en waterbeheer in het noorden en westen van ons land komt in grote lijnen overeen. Gedeputeerde Ralph de Vries van Utrecht verwelkomde als gastheer zijn collega-gedeputeerde Tineke Schokker van Fryslân en alle andere aanwezigen. In de ochtend werden vooral ervaringen uitgewisseld. De hoge waterpeilen in de veenweiden waar de huidige melkveehouderij in West Nederland de bedrijfsvoering mee uitoefent baarde menig bestuurder opzien. De ontwikkelde onderwaterdrainage lijkt een interessante innovatie om ook in de Noordelijke veenweiden een kans te geven. ’s Middags werden gemaal Oud Kamerik en Kockengen bezocht. Het VIC is uitgenodigd om te kijken of op meer structurele basis samengewerkt kan worden bij de ontwikkeling van innovaties.