Berichten en publicaties over bodem

‘Niets zo heterogeen als veen’

13 februari 2023

Op verzoek van Collectief Noordwest Overijssel denkt het VIC mee over (en ondersteunt bij) de uitvoering van de GLB-pilot ‘Vooruit boeren op water en veen’.…

Lees meer

Een kleurrijk Duits gezelschap is in Zegveld op zoek naar feiten over duurzaam boeren op veen

9 november 2022

Het parkeerterrein bij het Veenweiden Innovatiecentrum, het VIC in Zegveld staat vol met auto’s met Duitse kentekenplaten. De groep is hier op uitnodiging van Arno…

Lees meer

Film over klimaatadaptie in veenweiden nu online!

21 september 2022

De film van de provincie Zuid-Holland over klimaatadaptie is nu te zien op de site van de provincie en hier. De video is onderdeel van…

Lees meer

Project Boeren op Hoog water kan bijdragen aan oplossingen voor klimaatopgave veenweidegebieden

25 juli 2022

De provincie Zuid-Holland blijft de komende drie jaar investeren in projecten als Boeren op Hoog Water om boeren in veenweidegebieden te helpen bij de omslag…

Lees meer
Magazine DetrotsvandeKrimpenerwaard

Resultaten Proeftuin Krimpenerwaard: boeren kunnen aan de slag met de opgedane kennis!

7 juli 2022

Om de landbouw toekomstbestendig te maken hebben boeren in de Krimpenerwaard de afgelopen vier jaar geëxperimenteerd met duurzaamheidsprojecten als klei in veen als recept tegen…

Lees meer
Waterschappen excursie

Waterschappen willen meer weten over Boeren op Hoog Water

13 juni 2022

Ter ere van de jaarlijkse bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen bezochten ruim 30 bestuurders de Hoogwaterboerderij in Zegveld. De bestuurders van de waterschappen hadden…

Lees meer

Verkleien van Veen

22 december 2021

Binnen het thema ‘Verkleien van veen’ onderzoeken we de mogelijkheden van het toevoegen van kleideeltjes aan het veen om veenafbraak tegen te gaan. Het gaat…

Lees meer

Boeren met Perspectief in de veenweiden

7 oktober 2021

Tijdens de boerenprotesten, in het heetst van de strijd, bracht een aantal boeren uit het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen een bezoek aan minister president…

Lees meer

Verkenning logistiek en toedienen klei

7 juli 2021

In de Krimpenerwaard is in 2018 de pilot ‘Veenverrijking met klei’ gestart om het transport van klei en de dosering voor het inspoelen van klei…

Lees meer

Haalbaarheidsstudie Klei voor behoud veen

7 juli 2021

De haalbaarheidsstudie Klei voor behoud veen in het laboratorium liet zien dat de aanpak met klei in veen perspectief biedt.

Lees meer