‘Vinkjes-cultuur’

Een inspirerend gesprek met een Nuffield Scholar uit Engeland ging over de vinkjescultuur. Als auditor bij bedrijven werkte ze met vele ‘checklijsten’. Op deze lijsten stonden te behalen doelstellingen die 1 voor 1 afgevinkt werden. Meestal had ze te maken met de kwaliteitsmanager binnen het bedrijf en ‘at the end’ de directeur. Doelstellingen behaald, volgende klant… Echter het was haar opgevallen en ze ergerde zich er steeds meer aan dat dergelijke lijsten meer als noodzakelijk kwaad, dan als hulpmiddel werden ervaren. Ze had ondertussen goed nagedacht en ver uitgewerkte plannen over hoe dergelijke checklijsten juist wel zijn in te zetten als managementondersteuning. Zoekend naar de kern van haar oplossing kwam ik uit op vaardigheden. In haar opinie leidde het trainen van vaardigheden vooral bij medewerkers van het bedrijf tot een beter begrip van de achtergrond van de vinkjes en werd het vinkje vooral gezien als een waardering voor de ontwikkelde skills.

Daar zag ik de link in het werk wat we doen vanuit de veenweiden. Ook wij zien de toenemende stroom van ‘vinklijstjes’ voortkomend uit de diverse kwaliteitssystemen bij bedrijfsleven en overheden, met vaak dezelfde ergernis als deze Nuffield Scholar beschrijft. Krijg je een vinkje niet gezet, zoals bij de aanvraag van een bouwvergunning, dan kun je niet door naar het volgende. Maar ook bij de maatschappelijk gewenste weidegang en NH3 discussie gaat het meer om het vinkje dat gezet kan worden, dan over de reden waarom we graag weidegang willen en waarom het belangrijk is NH3 te reduceren. De onderliggende vraag voor ons is: komt deze weerstand voort uit gebrek aan skills om een dergelijke doelstelling te bereiken?

Met het onderwijs werken we aan het verbeteren van de skills rondom weidegang, veenweidenmanagement en ondernemerschap in de veenweiden. Met ondernemers in de Krimpenerwaard kijken we welke benodigde toekomstige skills nodig zijn bij de veranderende omstandigheden. Dit gaat niet vanzelf merk ik, want de vinkjescultuur is zelfs al dermate ingesleten dat bij de noodzakelijke terugreis naar Nederland we zoeken naar het juiste vinkje om Nederland toch binnen te komen. Zonder verdere quarantaine consequenties. Terwijl de volksgezondheid op het spel staat en we met een vinkje toch een gevaar kunnen vormen…

Terug naar de Nuffield Scholar. Zij gaf aan een nieuwe managementfunctie te gaan bekleden en eigenlijk nog weinig tijd te hebben gehad om haar ideeën verder uit te werken. Ik vroeg haar of ze een contract had getekend (vinkje) en hoe ze in de toekomst met haar personeel wilde werken. U raadt het al….vinkjeslijsten. Deze spiegel maakte haar wat nerveus, misschien dat er ook aan haar eigen managementskills nog iets te verbeteren valt?

Zelf denken we iets langer in Australië te blijven om geen gevaar voor onze directe omgeving in Nederland te vormen. We weten zeker dat we het vinkje daarmee makkelijk zullen halen…..

Frank Lenssinck

Brisbane (Australië), 15 maart 2020