Het VIC draait door

Donderdag 30 mei vond de presentatie van de iconen en innovatieparels van het VIC plaats in het programma ‘Het VIC Zegveld draait door’. Een breed gezelschap van genodigden uit overheid, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven werd meegenomen in het programma waarin de vier iconen van het VIC: Veenwijzer, Veenweiden beweiden, Sturen met water en Dairy Triangle centraal stonden.

Bestuursvoorzitter Jan Heijkoop blikte terug op een bewogen jaar waarin door ‘de kracht van het samenwerken’ veel is bereikt. Een breed ontwikkelt draagvlak van  6 waterschappen, 3 provincies, LTO Noord en de betrokkenheid van  boeren in de veenweiden. De vorming van het bestuur van het VIC en de opstart van de programmaraad en de uitbouw van het  partnership met CAH Vilentum en PPP-agro-advies. Daarna kregen onder leiding van dagvoorzitter Han Swinkels alle iconen op een levendige manier een ’gezicht’ in het programma en passeerden innovatieparels voor in de toekomst de revue.

Veenwijzer
Hoe ga je om met de complexiteit van de uitdagingen in het veenweidegebied, welke gevolgen hebben maatregelen in de bedrijfsvoering voor bijvoorbeeld de bodemdaling, biodiversiteit en waterkwaliteit? De Veenwijzer, een initiatief van het VIC, is een hulpmiddel die deze vraagstukken bundelt tot een integraal advies.

Veenweiden beweiden
Om te laten zien met welke uitdagingen boeren in het veenweidegebied bij beweiding te maken krijgen kroop Barend Meerkerk (PPP-Agro Advies) in de rol van boer, die samen met zijn adviseur Bert Philipsen (Livestock Research WUR) zijn ‘farmwalk’ op de boerderij doornam. Veenweiden Beweiden wordt getypeerd door langgerekte kavels, eiwitrijk gras in het rantsoen en koeien in de sloot zo memoreerde boer Barend. Ondersteunende tools bij het Veenweiden Beweiden die centraal stonden waren onder andere een grashoogtemeter, ruw eiwitmeter en draagkrachtmeter.

Sturen met water
Door te sturen op grondwaterpeil kan bij Sturen met water op meerdere doelen gestuurd worden. De aanwezigen kregen de gelegenheid om de doelstellingen die zij bij dit traject belangrijk vinden letterlijk in het water te plaatsen. Vrijwel alle doelstellingen  werden geplaatst; water vasthouden, waterkwaliteit, graskwaliteit, weidevogels en draagkracht waren het meest populair. Joost Heijkers, werkzaam bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden maar op persoonlijke titel acterend, lichtte het belang van het waterschap bij het traject Sturen met water toe.

Dairy Triangle
Bij het Icoon Dairy Triangle vertelden studenten over de onderzoeken die zij uitvoeren voor het VIC: onderzoek naar het klauwoppervlak van de koe in het kader van de ‘ideale veenweidekoe’, onderzoek naar het uitschaarmoment op basis van stappentellers en een traject waarbij het gebruik van de weidewasser wordt onderzocht om de weide schoon te wassen na beweiding. Het idee achter de Dairy Triangle is om de veenweiden meer aandacht te geven in het onderwijs. Jeroen Nolles lichtte toe dat CAH Vilentum bij innovatieve onderzoeken betrokken wil zijn om studenten klaar te stomen voor de toekomst.

Innovatieparels
Een innovatieparel van het VIC is ‘vis’ waarbij viskweek in combinatie met groenteteelt als nieuwe economische peiler onder agrarische bedrijven werd geïntroduceerd. Een bijzondere plaats was er voor de innovatieparel KTC Zegveld. Martijn Damsteegt, veehouder actief in de kerngroep, lichtte toe hoe de initiatiefgroep KTC bezig is met de doorstart van de proefboerderij en nog op zoek is naar veehouders die zich hierbij aan willen sluiten. Tot slot werd er aandacht geschonken aan de waarde van rietteelt voor de veenweiden.