Verkenning Veenvoedsel

Er komt in de markt steeds meer aandacht voor plantaardige voedselproductie. “Of dat de veenweiden daar een bijdrage aan kan leveren, daar ben ik nieuwsgierig naar”, aldus Roelof Westerhof, projectleider van de Veentuinderij. “Welke voedselgewassen zijn geschikt voor de veenweiden en kan dit een verdienmodel opleveren? Dat gaan we verkennen in de Veentuinderij. We experimenteren met diverse gewassen bij verschillend waterbeheer.”

Onder de noemer Biomassa verwaarden zijn we al langere tijd bezig met de ontdekkingstocht naar gewassen die geschikt zijn om te telen op natte veengrond. Tot nu toe waren dat voornamelijk vezelgewassen zoals lisdodde. Met de Veentuinderij verkennen we nu ook een andere richting namelijk voedselproductie. Het eerste experiment is van start: op locatie van KTC Zegveld zijn drie verschillende proefvelden met voedselgewassen aangelegd. Proefvelden in de dubbele betekenis van het woord, want volgend jaar hopen we hier ook de eerste vruchten van te plukken en te laten proeven. Voorlopig is het echter nog proefondervindelijk ontdekken of de gewassen aanslaan op veengrond bij de gewenste grondwaterstanden.

In onderstaande filmreportage vertelt Roelof Westerhof meer over de achtergrond van de Veentuinderij en de drie verschillende proefvelden.

Heeft u een voedselgewas in gedachte dat geschikt zou kunnen zijn voor veengrond? Neem dan contact op met Roelof Westerhof via roelof@veenweiden.nl en wie weet kunnen we het een plekje geven in de Veentuinderij.