Veldcongres Natte teelten in het veengebied

Op 30 september 2016 vond het 1e Veldcongres ‘Natte teelten in het veengebied’ plaats, georganiseerd door de STOWA, de Radboud Universiteit, het programmabureau Utrecht-West, het Louis Bolk Instituut en het VIC Zegveld. Natte teelten zoals lisdodde, cranberry, veenmos en azolla kunnen helpen om bodemdaling in het veenweidegebied te reduceren en kunnen bijdragen aan een duurzame landbouw in het veenweidegebied. Maar wat weten we er eigenlijk al van? Hoe ziet de teelt eruit? Hoe ziet de markt eruit? Hoe gieten we dat in een verdienmodel en wat betekent het voor de toekomst van het veengebied? Ruim 100 deelnemers vanuit uiteenlopende achtergronden (provincies, waterschappen, gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties, agrariërs, adviesbureaus en kennisinstellingen) waren in Zegveld bijeen om over het antwoord op deze en andere vragen bijgepraat te worden en van gedachten te wisselen.

Voor een impressie van het Veldcongres, bekijk het verslag en de presentatie van hoogleraar Leon Lamers (Radboud Universiteit Nijmegen).

Bekijk ook de Factsheets:

Factsheet cranberry

Factsheet kroosvaren

Factsheet lisdodde

Factsheet olifantsgras

Factsheet veenmos

Factsheet wilde rijst

Factsheet wilg

Meer informatie over het Veldcongres is te vinden op de website van STOWA