Proefboerderij blijft definitief in Groene Hart

Sinds afgelopen donderdag is de koop van de Proefboerderij in Zegveld door de speciaal daarvoor opgerichte Coöperatie KTC (kennistransfercentrum) proefboerderij Zegveld definitief. Daarmee blijft de proefboerderij dé centrale plek voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in de Veenweiden. De koop is mogelijk gemaakt door de 40 participanten in de Coöperatie*, met aanvullende financiering van de Rabobank en het Groenfonds. De  Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en de Gemeente Woerden hebben een belangrijke bemiddelende  rol gespeeld om de financiering rond te krijgen.

Nu de koop definitief is kunnen de plannen in werkelijkheid worden omgezet. Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) dat is gevestigd op de Proefboerderij, zal in opdracht van de Coöperatie KTC, een kennisloket inrichten waar onderzoeksgegevens over waterkwaliteit, grondwaterpeilen en bedrijfsopbrengsten worden verzameld. Dit kennisloket wordt ook de regionale vraagbaak voor  veenweidenkennis.

In overleg met de participanten en andere betrokkenen wordt nu een plan van aanpak opgesteld voor de activiteiten die op het terrein van de proefboerderij gaan plaatsvinden. Een initiatief van onderwijsorganisatie Aeres om het agrarisch hoger beroepsonderwijs in de regio een impuls te geven wordt hier in opgenomen. Mogelijk wordt er op het terrein van de proefboerderij een nieuwe onderwijsfaciliteit gevestigd.

* De Coöperatie KTC bestaat uit een groep van 30  veehouders aangevuld met een 10-tal organisaties op het gebied van advies, onderwijs en dienstverlening in de agrarische sector. Het grote aantal agrariërs dat deelneemt laat zien dat de koop van de Proefboerderij kan rekenen op brede steun in de regio.