Lisdoddeveld mei 2018

Wisselende opkomst lisdodden

24 mei 2018 | Bericht

Het valt dit voorjaar op dat het grote veld met lisdodden van KTC Zegveld meer open plekken heeft dan vorig jaar en de plantdichtheid lager is. De belangrijkste verklaring hiervoor is het feit dat er in 10 maanden tijd (tussen november 2016 en september 2017) drie keer groene biomassa is geoogst, waardoor de planten niet voldoende voedingsstoffen naar hun wortelstokken konden transporteren. Vaak maaien in het groeiseizoen (vooral onder water) is in Amerika al een beproefde methode gebleken om lisdodde weg te krijgen in gebieden waar de plant ongewenst is.

Een deel van het lisdoddeveld is in het groeiseizoen van 2017 helemaal niet gemaaid, maar pas in de winter nadat de planten volledig afgestorven waren. Opvallend is dat in dit deel van het veld de plandichtheid hoog is en geen grote open plekken zijn. Ook het stuk dat het dichtst bij de boerderij ligt, staat er beter bij. Dit komt mogelijk door de beschuttere ligging en de erfafspoeling die de bodem heeft opgeladen met nutriënten.

Andere factoren die mede een rol kunnen spelen, zijn de vorstperiodes in maart in combinatie met lage waterstanden en vraat door watervogels (vooral meerkoeten en eenden). De planten die al verzwakt waren door het frequente maairegime, zijn daardoor veel vatbaarder voor deze andere stressfactoren. Daar komt nog bij dat de nutriëntenbeschikbaarheid van de bodem vrij laag is na het verwijderen van de voedselrijke toplaag van 10-15 cm. Vooral fosfor lijkt limiterend te worden voor de groei, zeker omdat de planten weinig hebben kunnen opslaan in hun wortelstokken. Het toevoegen van extra voedingstoffen (NPK) aan het water blijkt dit probleem vooralsnog niet op te kunnen lossen, omdat het opkomen van nieuwe scheuten en dus de plantdichtheid vooral bepaald wordt door de voorraad in de wortelstokken.

Onlangs is een deel van het veld weer geoogst voor nieuwe voerproeven. De biomassa opbrengst, plantdichtheid en –lengte worden gemeten en vergeleken met het deel van het veld dat alleen in de winter is gemaaid. Het lijkt er in elk geval op dat bij twee oogstmomenten in het groeiseizoen geen maximale opbrengst behaald wordt, als de planten niet de mogelijkheid hebben gehad voldoende voedingstoffen in de wortelstokken op te slaan. Bij voldoende voedingsstoffen lijkt het wel mogelijk om 1 zomer- en 1 winteroogst te doen.

Voor meer informatie over de teelt en opbrengst van de lisdodden, neem contact op met Jeroen Geurts (Radboud Universiteit), via J.Geurts@science.ru.nl