3. Wilg

Wilg en miscanthus als natte teelt?

16 oktober 2018 | Bericht

Eind augustus werden de wilgen en miscanthus geoogst van de proefveldjes met laag waterpeil (30 cm onder maaiveld) en hoog waterpeil (20 cm boven maaiveld). De vorige oogst was een jaar geleden. Zowel de wilgen als de miscanthus blijven onder natte omstandigheden achter in de opbrengst in vergelijking met ‘drogere’ teelt.

 

Van de wilgen op de proefveldjes met laag waterpeil werd gemiddeld 4,3 ton droge stof per hectare geoogst, met uitschieters van 2,5 en 6,0. Omgerekend stonden er 16.000-18.000 wilgen per hectare. Er was sinds de aanplant in 2016 geen uitval geweest. De jaarlijkse aanwas van een wilgenplantage zonder natte voeten kan variëren van 5 tot 18 ton droge stof per hectare. Op de proefveldjes met hoog waterpeil werd gemiddeld 1,4 ton droge stof aan wilg per hectare geoogst, met uitschieters van 1,3 en 1,7. Dit zijn beduidend lagere opbrengsten dan bij laag waterpeil. De uitval was er gemiddeld 4 %. Wilgen verdragen het dus wel om jaarrond in het water te staan, maar de oogst van biomassa blijft sterk achter in vergelijking met ‘drogere’ teelt. In gebieden waar ’s winters of eventueel tijdens het groeiseizoen tijdelijk water geborgen wordt en de wilgen dus tijdelijk natte voeten hebben, kan wel een hogere biomassa opbrengst verwacht worden.

De miscanthus opbrengst op proefveldjes met laag waterpeil was laag: de opbrengst varieerde van 0.7 tot 2.1 ton droge stof per hectare, terwijl op drogere reguliere landbouwpercelen 20 ton droge stof per hectare haalbaar is. In de veldjes met hoog waterpeil waren veel planten dood gegaan en van de nog aanwezige planten was de opbrengst 40 tot 100 kg droge stof per hectare. Miscanthus is dus ongeschikt voor natte gebieden of gebieden met tijdelijk hoger waterpeil.

Voor meer informatie over de teelt van wilgen, neem contact op met Monique Bestman (Louis Bolk Instituut), via M.Bestman@louisbolk.nl