Kennisdeling Lisdoddedag juni 2018

Terugkijken Webinar Lisdoddeteelt in de veenweiden: waar staan we?

7 oktober 2021 | Bericht

Wat weet u op dit moment over lisdoddeteelt in Nederland en waar bent u nog benieuwd naar? De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de teelt van lisdodde als maatregel tegen bodemdaling en broeikasgasemissie uit veenweiden. Het Webinar Lisdoddeteelt van 5 oktober geeft een overzicht van de stand van zaken van de activiteiten rondom lisdodde in de Nederlandse Veenweiden. U kunt dit webinar nu terugkijken.

Dit webinar werd georganiseerd door het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met STOWA en het ministerie van LNV.

VIC is betrokken bij/initiator van diverse trajecten, onder andere het onderzoek Veen, Voer en Verder II, de lisdoddepilot in Zegveld en het traject rondom Markt- en ketenvorming van lisdodde.