Waterschappen excursie

Waterschappen willen meer weten over Boeren op Hoog Water

13 juni 2022 | Bericht

Ter ere van de jaarlijkse bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen bezochten ruim 30 bestuurders de Hoogwaterboerderij in Zegveld. De bestuurders van de waterschappen hadden speciaal gekozen voor een excursie naar het Veenweiden Innovatiecentrum. Ze werden bijgepraat over de initiatieven om samen met agrariërs bodemdaling tegen te gaan. Ook waren ze geïnteresseerd in de innovatieve ontwikkelingen o.a. op het gebied van natte teelten en de broeikasgasemissies.