Bert de Groot hoogheemraad HDSR

Waterbeheer 2.0

3 maart 2017 | Bericht

“Onderwaterdrainage met pompputten lijkt één van de mogelijkheden om bodemdaling te verminderen en toch de agrariër een boterham te laten verdienen. In Spengen gaan we dat uitproberen. Zo proberen we samen met de ondernemer op de beste manier de bodemdaling te vertragen”, aldus hoogheemraad De Groot van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). In de filmreportage vertelt hij waarom HDSR het ontwerp van Sturen met Water de komende tijd verder uitrolt in polder Spengen.