Lisdoddeketen

Verkoop van lisdoddeproducten

7 oktober 2021 | Bericht

“Marktpartijen zijn nieuwsgierig naar lisdodde als biobased grondstof. Niet alleen vanwege de natuurlijke oorsprong maar ook voor de winst die het voor de veenweiden oplevert. Afgelopen jaar spraken we met diverse marktpartijen over productontwikkeling, producttoepassingen en de prijsindicatie van lisdodde. De bevindingen van deze marktverkenning delen we graag met u in de rapportage”, vertelt Gerben Nij Bijvank, projectleider namens VIC en IPV.

Aanpak marktverkenning
De marktverkenning van het afgelopen jaar maakt de vertaalslag van de gewaseigenschappen van lisdodde naar mogelijke producttoepassingen. Bedrijven zijn benaderd om hun interesse te wekken voor lisdodde als biobased grondstof. Diverse bedrijven hebben producttesten uitgevoerd en hun producteisen aan de teelt, oogst en verwerking gedeeld. Én er is een uitgebreide rekentool ontwikkeld om het verdienmodel van lisdoddeteelt te berekenen. De kosten van de teelt en verwerking zijn geïnventariseerd en marktprijzen zijn afgegeven door bedrijven.

Nieuwe ontdekkingen
Voor de marktverkenning ging Gerben in gesprek met diverse marktpartijen: “Het mooie aan lisdodde is dat je niet alleen het gesprek aangaat over een natuurlijke grondstof, maar ook over de dubbele milieuwinst: namelijk de bijdrage aan beperking van broeikasgassen en bodemdaling.
Tijdens de gesprekken ontdek je gaandeweg nieuwe toepassingen. Zo was ik in gesprek met iemand van een marktpartij die de lisdodde eens goed bekeek, het verhaal over de vezels en stengel hoorde en zei: ‘Doe mij dat pluis maar’. Hij lichtte toe dat het pluis door de parachute-vorm vezelversterkend kan werken in droge mortels voor bijvoorbeeld beton.”

Prijsindicatie
Wat levert een product van lisdodde op? Nij Bijvank ligt toe: “Die vraag legden we voor aan diverse bedrijven. Bedrijven die producttesten doen, ontwikkelaars van bestaande producten en bedrijven waar we mee in gesprek zijn. De prijzen die marktpartijen willen geven voor lisdodde hangt sterk af van de toepassing. Voor toepassing als isolatie of vezels voor droge mortels ligt dit hoger dan bijvoorbeeld voor de vulling in plastics. Ook heeft Wageningen Universiteit prijsinschattingen gemaakt voor mogelijke toepassingen van lisdodde waarvan nog geen product is.”

Meer dan lisdodde..
Vanuit de markt is er interesse, maar de teelt van lisdodde kent momenteel nog een aantal uitdagingen. “Naast de lisdodde zijn we daarom nu ook aan de slag met selectie van andere potentiële gewassen. Uit een lijst van 60 gewassen selecteren we de kanshebbers op basis van gewaseigenschappen (vezelsterkte, vezellengte, chemische samenstelling), de teeltbaarheid van het gewas en de milieuwinst voor het beperken van bodemdaling en CO2-emissie. Daarvoor doorlopen we hetzelfde proces. Doordat we dit voor de lisdodde al uitgevonden hebben gaat dat nu sneller.”

Van elkaar leren
“Zowel markt als keten zijn nog in ontwikkeling. Daarom hebben we ook een rekentool gemaakt die mee kan groeien. Ondernemers kunnen deze tool zelf invullen op basis van eigen keuzes en cijfers en ontdekken in hoeverre lisdoddeteelt voor hen interessant is. Door feedback en vragen bij de tool willen we van elkaar leren. Samen met marktpartijen gaan we komende tijd verder met de ontdekkingstocht naar de markt en keten voor lisdodde, o.a. door productontwikkeling, testen en kennisuitwisseling.”

Verder lezen..
Lees meer in de rapportage*. Bent u benieuwd naar de rekentool? Deze is hier beschikbaar

Voor vragen of ideeën neem contact op met Gerben Nij Bijvank, via gerben@thespringcompany.com Gerben is projectleider namens het Innovatieprogramma Veen Noord-Holland (IPV) en Veenweiden Innovatiecentrum (VIC).

In het webinar “Lisdoddeteelt in de veenweiden: waar staan we?” van 5 oktober is de productontwikkeling en de markt voor lisdodde ook aan bod gekomen. Ook gaat dit webinar in op andere aspecten van de lisdodde. Wilt u het Webinar nakijken, dat kan via deze pagina.

* De bijlagen bij de rapportage kunt u hier achtereenvolgens downloaden:

Bijlage 1. Overzicht Sales

Bijlage 2A. Rapportage WUR Bijlage 2B. Productoverzicht lisdodde WUR

Bijlage 4. Bouwfysisch Assessment

Bijlage 5. Producteisen lisdodde