Advies KRW

Veenweiden Veerkracht

23 oktober 2015 | Bericht

Met het nieuwe icoon Veenweiden Veerkracht willen we de kracht van het veenweidengebied herontdekken. We gaan op ontdekkingstocht naar de kracht van de natuur als zelfcorrigerend mechanisme en als manier om bodemdaling tegen te gaan. Van beheersstrategie naar beheerstrategie!

Op welke onderdelen is er disbalans in het veenweidengebied en waar kunnen we toegevoegde waarde creëren door toe te werken naar zelfregulerende systemen? Als leidend principe gelden de natuurlijke processen waarbij we niet sturen maar richting geven aan het verloop. Gebruik maken van de soortenrijkdom die ontstaat bij het weiden van vee op veenweiden leidt tot een diversiteit aan bloemen en planten die het huidige ecosysteem van zowel dieren als planten kan versterken. Dit icoon heeft raakvlakken met de sterke roep naar biodiversiteit in de veenweiden, maar haakt ook aan bij bijvoorbeeld de vraag welke functies het baggeren van sloten heeft op de soortenrijkdom in de veenweiden. Typerend voor dit icoon was de vraag vanuit de Agrarische Natuurvereniging: “Wat kunnen we met medicinale kruiden doen om gezondheidsproblemen bij koeien te voorkomen?”. De komende jaren wil het VIC een aantal symbolische cases opsporen die het zelfregulerend vermogen van ons ecosysteem in de veenweiden bevorderen. Denk daarbij aan concrete voorbeelden als herontwerp van de veenweidensloot en kruidenteelt in grasland.

Voor meer informatie over Veenweiden Veerkracht neem contact op met Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl