Systeeminnovatieprogramma: Sturen met water, Veenweiden Beweiden, Biomassa, Aquatische Landbouw

Programma Systeeminnovatie in de Veenweiden

24 augustus 2015 | Bericht

De Provincie Zuid-Holland heeft in 2014 het VIC de opdracht gegeven het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden te schrijven. Met dit programma willen de provincie en het VIC nieuwe grensoverschrijdende ontwikkelingen in de veenweiden in gang zetten.

Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, aangepast aan de eisen van de tijd (minder emissies naar lucht en water, kringlopen sluiten, gemiddeld hogere grondwaterstanden tegen bodemdaling, lagere kosten) en met meer diversiteit in producten en diensten. Duurzaam voor de omgeving, maar ook duurzaam economisch als basis voor de zuivelketen en mogelijk andere ketens. November 2014 is de uitvoering van het tweejarige programma van start gegaan met subsidie van de provincie Zuid-Holland. In deze eerste nieuwsbrief worden de verschillende thema’s van het programma toegelicht en wordt een overzicht gegeven van de projecten die inmiddels gestart zijn. De thema’s en projecten staan niet los van elkaar, maar moeten elkaar versterken.

Lees hier meer over het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden.

Meer informatie: Erik Jansen | erik@veenweiden.nl