Geld verdienen aan sloten

Strategische tafel ‘Verdienen aan sloten’

23 oktober 2015 | Bericht

‘Kunnen we (economische) waarden toevoegen aan veenweidensloten en slootkanten naast de huidige functies als natuur en waterhuishouding?’, mensen met de meest uiteenlopende belangen: waterschap, dierwelzijn, horeca, veehouderij, hengelsportvisserij, beroepsvisserij, provincie en natuur discussieerden met elkaar over deze vraag tijdens een strategische tafel.

Jaarlijkse strategische tafels vormen voor het VIC en haar partners een mogelijkheid om samen met diverse stakeholders de plannen die er liggen voor een specifiek icoon aan te scherpen. En gezamenlijk de verdere koers voor het icoon uit te zetten. Vrijdag 25 september startte een geselecteerde groep deelnemers met de eerste strategische tafel voor het icoon Aquatische Landbouw.

Binnen het icoon Aquatische Landbouw wordt gezocht naar manieren om de vele eigenschappen die waarde creatie peramidewater heeft te benutten. Denk bijvoorbeeld aan de warmte van het slootwater van een agrarisch bedrijf dat aangewend wordt voor wijkverwarming; het gebruik van draagkracht en voedingsstoffen in het water voor drijvende vlotjes met planten, maar ook het telen en vervolgens oogsten van planten en vissen die in het gebied voorkomen. Er zijn heel wat (hoogwaardige) toepassingen voor water- en oeverplanten mogelijk. Zoals in de medicijnenindustrie, (regionaal) voedsel, veevoer, verwerking als isolatiemateriaal of als brandstof. Het is zeer de moeite waard om uit te zoeken of een rendabele business case mogelijk is.

Aan de strategische tafel werd erkend dat nieuwe toepassingen het veenweidebedrijf robuuster zullen maken. Het pleidooi om monoculturen te voorkomen en meerdere waarden toe te voegen, werd breed gedeeld. Ook kwam naar voren dat nieuwe teelten vragen om nieuw vakmanschap. Samenwerking, mogelijk in coöperatief verband, is dan een oplossing om het gebrek aan vakmanschap te compenseren. Innovatieve projecten ontstaan vaak op het vlak waar twee gescheiden werelden bijeen komen. En waar twee sectoren bij elkaar komen (zoals de agrarische sector en visserij) verdubbelt de regelgeving en dat zorgt weer voor belemmeringen bij nieuwe multifunctionele toepassingen van de sloot. Daar ligt dus nog een uitdaging.

Bestaande regelgeving stuurt aan op een schone sloot met weinig voedingsstoffen en een goede waterdoorvoer met faciliterende waterpeilen. De diverse functies voor het veenweidenwater kunnen mogelijk goed gecombineerd worden. Zo kan de teelt van lisdodde of kroos een rol spelen bij het uitmijnen van voedingsstoffen, zodat het water helder wordt en er minder hoeft te worden gebaggerd. Visteelt kan gecombineerd worden met waardevolle slootranden, recreatie en op een rustig deel van het bedrijf het aanbieden van visrijke sloten speciaal voor vogels. En bovendien houdt gezond (vis)water tegelijkertijd in dat de agrariër zorgvuldig omgaat met het milieu. Experimenteren met nieuwe functies? Ja, maar dan ook gelijk met het creëren van meerdere waarden, inclusief een ecologisch waardevolle sloot!

Voor meer informatie over Aquatische Landbouw neem contact op met Frank Lenssinck | frank@veenweiden.nl