Beweiding in de veenweiden.

Stiekem toch weidegang…

17 oktober 2017 | Bericht

In 2016 besloot het Veenweiden Innovatiecentrum het icoon ‘Veenweiden beweiden’ af te ronden. Het aantal beweiders in de veenweiden bleef op peil en een nieuwe impuls aan vakmanschap van het beweiden was gegeven. Maar… de roep om beweiden een stuk eenvoudiger te maken, bleef bestaan.
Met de Stichting Weidegang dachten we na over een nieuwe standaard in het weiden: ‘Het Nieuw Nederlands Weiden’. De Stichting Weidegang vroeg ons om vanuit het veenweidengebied het concept te helpen ontwikkelen maar vooral ook te toetsen op bruikbaarheid en eenvoud. Aan het woord in de filmreportage, secretaris van de Stichting Weidegang, Kees-Jaap Hin.

Nieuwe mogelijkheden dagen uit om weidegang te combineren met weidevogels, biodiversiteit en natuur. Ondersteund met hightech ontstaan nieuwe verrassende mogelijkheden om ‘dienstverlenend of adaptief’ te beweiden. Het kan haast niet anders dat in 2018 ‘Veenweiden beweiden 2.0’ op de menukaart van het Veenweiden Innovatiecentrum staat.

Heeft u tips of ideeën voor het ‘Nieuw Nederlands Weiden’, neem dan contact op met Frank Lenssinck, via frank@veenweiden.nl