IMG_0281

Bericht

Waterkwaliteit verbeteren door nutrientenmaatregelen

Het VIC hecht grote waarde aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het beperken van uitspoeling en emissie van nutriënten in de veenweiden, dit vormt dan ook één van de speerpunten van het VIC. Samen met 10 organisaties gaat het VIC nu gezamenlijk aan de slag met dertien concrete maatregelen om nutriëntenemissies te beperken, de rol van het VIC hierin is het inbrengen van nieuwe kennis en innovaties. Maandag 14 oktober ondertekende dhr. Heijkoop (bestuursvoorzitter van het VIC) samen met bestuurders van de andere betrokken partijen de bestuursovereenkomst ‘nutriënten veenweidegebied Rijn-West’. Lees meer in het artikel ‘Schoon water en toekomst voor agrariërs in het veenweidegebied’.