Cranberry veld

Sawa voor cranberries

23 april 2015 | Bericht

Op de locatie van het KTC Zegveld ligt een omkaad perceel van 0,2 hectare met slootwater te schitteren in de voorjaarszon, waar weidevogels en eenden op af zijn gekomen. Het is de start van een veld waar cranberries geplant zullen worden. De tijdelijke plas-dras is ingezet om op een natuurlijke wijze het grasland ‘zwart’ te maken. Eind mei zullen de cranberrystekken de grond in gaan.

De eerste jaren is overwoekering door gras de grootste bedreiging van het gewas. Het Veenweiden Innovatiecentrum zoekt samen met Crantex naar de mogelijkheden van de teelt van Cranberries op veengronden. Onderdeel van de pilot is het uittesten van verschillende methodes om de wildgroei van gras en kruiden te onderdrukken. Naast het onderwater zetten bij de start en in de winterperiode, zal ook in twee proefvakken de bodem bedekt worden met snippers Olifantsgras (Miscanthus) en hennepvezel. Zo willen we de effectiviteit van de verschillende methoden om de cranberrystekken maximaal de ruimte te geven met elkaar vergelijken.
Stichting Crantex is reeds gestart met een cursus cranberryteelt waarin een aantal serieuze geïnteresseerde telers getraind worden in de teelt.

Voor vragen of suggesties neem contact op met Frank Lenssinck, via frank@veenweiden.nl